уже

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

副词[编辑]

уже́

  1. 已经

俄语[编辑]

副词 已 I〔副〕已,已经. Они́ ~ уе́хали. 他们已经走了。Он ~ не ма́ленький. 他已经不小了。Пойдём обе́дать?Я ~. “我们吃午饭去好不好?" “我已经吃过了。" II〔语,加强〕就(强调句中某词的意义). ~ в э́том зерне́ заключа́лся и ко́рень, и ствол, и краси́вые листо́чки, и аромати́ческий цвет!就在这颗种子里已经包含着根、茎、美丽的叶子和芬芳的花朵。