ним

維基詞典,自由的多語言詞典
參見:њим

彼爾姆科米語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始彼爾姆語 *ńim,源自原始烏拉爾語 *nime

名詞[编辑]

ним (ńim)

 1. 名字

茲梁科米語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始彼爾姆語 *ńim,源自原始烏拉爾語 *nime。與芬蘭語 nimi匈牙利語 név等同源。

發音[编辑]

 • IPA(幫助)/ˈnʲim/, [ˈɲim]
 • 斷字:ним

名詞[编辑]

ним (ńim)

 1. 名字
 2. (軍事) 軍銜
 3. (語法) 名詞

變格[编辑]

ним的變格(詞幹:ним-)
單數 複數
主格 ним (ńim) нимъяс (ńimjas)
賓格 I* ним (ńim) нимъяс (ńimjas)
II* нимӧс (ńimös) нимъясӧс (ńimjasös)
工具格 нимӧн (ńimön) нимъясӧн (ńimjasön)
伴隨格 нимкӧд (ńimköd) нимъяскӧд (ńimjasköd)
欠格 нимтӧг (ńimtög) нимъястӧг (ńimjastög)
連續格 нимла (ńimla) нимъясла (ńimjasla)
屬格 нимлӧн (ńimlön) нимъяслӧн (ńimjaslön)
奪格 нимлысь (ńimlyś) нимъяслысь (ńimjaslyś)
與格 нимлы (ńimly) нимъяслы (ńimjasly)
內格 нимын (ńimyn) нимъясын (ńimjasyn)
出格 нимысь (ńimyś) нимъясысь (ńimjasyś)
入格 нимӧ (ńimö) нимъясӧ (ńimjasö)
始格 нимсянь (ńimśań) нимъяссянь (ńimjasśań)
近格 нимлань (ńimlań) нимъяслань (ńimjaslań)
終格 нимӧдз (ńimödź) нимъясӧдз (ńimjasödź)
經由格 I нимӧд (ńimöd) нимъясӧд (ńimjasöd)
II нимті (ńimti) нимъясті (ńimjasti)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
ним的所有格變格
第一人稱單數
單數 複數
主格 нимӧй (ńimöj) нимъясӧй (ńimjasöj)
賓格 I* нимӧй (ńimöj) нимъясӧй (ńimjasöj)
II* нимӧс (ńimös) нимъясӧс (ńimjasös)
工具格 нимнам (ńimnam) нимъяснам (ńimjasnam)
伴隨格 нимӧйкӧд (ńimöjköd) нимъясӧйкӧд (ńimjasöjköd)
欠格 нимтӧгым (ńimtögym) нимъястӧгым (ńimjastögym)
連續格 нимӧйла (ńimöjla) нимъясӧйла (ńimjasöjla)
屬格 нимӧйлӧн (ńimöjlön) нимъясӧйлӧн (ńimjasöjlön)
奪格 нимӧйлысь (ńimöjlyś) нимъясӧйлысь (ńimjasöjlyś)
與格 нимӧйлы (ńimöjly) нимъясӧйлы (ńimjasöjly)
內格 нимам (ńimam) нимъясам (ńimjasam)
出格 нимсьым (ńimśym) нимъяссьым (ńimjasśym)
入格 нимам (ńimam) нимъясам (ńimjasam)
始格 нимсяньым (ńimśańym) нимъяссяньым (ńimjasśańym)
近格 нимланьым (ńimlańym) нимъясланьым (ńimjaslańym)
終格 нимӧдзым (ńimödźym) нимъясӧдзым (ńimjasödźym)
經由格 I нимӧдым (ńimödym) нимъясӧдым (ńimjasödym)
II нимтіым (ńimtiym) нимъястіым (ńimjastiym)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第二人稱單數
單數 複數
主格 нимыд (ńimyd) нимъясыд (ńimjasyd)
賓格 I* нимыд (ńimyd) нимъясыд (ńimjasyd)
II* нимтӧ (ńimtö) нимъястӧ (ńimjastö)
工具格 нимнад (ńimnad) нимъяснад (ńimjasnad)
伴隨格 нимыдкӧд (ńimydköd) нимъясыдкӧд (ńimjasydköd)
欠格 нимтӧгыд (ńimtögyd) нимъястӧгыд (ńimjastögyd)
連續格 нимыдла (ńimydla) нимъясыдла (ńimjasydla)
屬格 нимыдлӧн (ńimydlön) нимъясыдлӧн (ńimjasydlön)
奪格 нимыдлысь (ńimydlyś) нимъясыдлысь (ńimjasydlyś)
與格 нимыдлы (ńimydly) нимъясыдлы (ńimjasydly)
內格 нимад (ńimad) нимъясад (ńimjasad)
出格 нимсьыд (ńimśyd) нимъяссьыд (ńimjasśyd)
入格 нимад (ńimad) нимъясад (ńimjasad)
始格 нимсяньыд (ńimśańyd) нимъяссяньыд (ńimjasśańyd)
近格 нимланьыд (ńimlańyd) нимъясланьыд (ńimjaslańyd)
終格 нимӧдзыд (ńimödźyd) нимъясӧдзыд (ńimjasödźyd)
經由格 I нимӧдыд (ńimödyd) нимъясӧдыд (ńimjasödyd)
II нимтіыд (ńimtiyd) нимъястіыд (ńimjastiyd)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第三人稱單數
單數 複數
主格 нимыс (ńimys) нимъясыс (ńimjasys)
賓格 I* нимыс (ńimys) нимъясыс (ńimjasys)
II* нимсӧ (ńimsö) нимъяссӧ (ńimjassö)
工具格 нимнас (ńimnas) нимъяснас (ńimjasnas)
伴隨格 нимыскӧд (ńimysköd) нимъясыскӧд (ńimjasysköd)
欠格 нимтӧгыс (ńimtögys) нимъястӧгыс (ńimjastögys)
連續格 нимысла (ńimysla) нимъясысла (ńimjasysla)
屬格 нимыслӧн (ńimyslön) нимъясыслӧн (ńimjasyslön)
奪格 нимыслысь (ńimyslyś) нимъясыслысь (ńimjasyslyś)
與格 нимыслы (ńimysly) нимъясыслы (ńimjasysly)
內格 нимас (ńimas) нимъясас (ńimjasas)
出格 нимсьыс (ńimśys) нимъяссьыс (ńimjasśys)
入格 нимас (ńimas) нимъясас (ńimjasas)
始格 нимсяньыс (ńimśańys) нимъяссяньыс (ńimjasśańys)
近格 нимланьыс (ńimlańys) нимъясланьыс (ńimjaslańys)
終格 нимӧдзыс (ńimödźys) нимъясӧдзыс (ńimjasödźys)
經由格 I нимӧдыс (ńimödys) нимъясӧдыс (ńimjasödys)
II нимтіыс (ńimtiys) нимъястіыс (ńimjastiys)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第一人稱複數
單數 複數
主格 нимным (ńimnym) нимъясным (ńimjasnym)
賓格 I* нимным (ńimnym) нимъясным (ńimjasnym)
II* нимнымӧс (ńimnymös) нимъяснымӧс (ńimjasnymös)
工具格 нимнаным (ńimnanym) нимъяснаным (ńimjasnanym)
伴隨格 нимнымкӧд (ńimnymköd) нимъяснымкӧд (ńimjasnymköd)
欠格 нимтӧгным (ńimtögnym) нимъястӧгным (ńimjastögnym)
連續格 нимнымла (ńimnymla) нимъяснымла (ńimjasnymla)
屬格 нимнымлӧн (ńimnymlön) нимъяснымлӧн (ńimjasnymlön)
奪格 нимнымлысь (ńimnymlyś) нимъяснымлысь (ńimjasnymlyś)
與格 нимнымлы (ńimnymly) нимъяснымлы (ńimjasnymly)
內格 ниманым (ńimanym) нимъясаным (ńimjasanym)
出格 нимсьыным (ńimśynym) нимъяссьыным (ńimjasśynym)
入格 ниманым (ńimanym) нимъясаным (ńimjasanym)
始格 нимсяньыным (ńimśańynym) нимъяссяньыным (ńimjasśańynym)
近格 нимланьыным (ńimlańynym) нимъясланьыным (ńimjaslańynym)
終格 нимӧдзыным (ńimödźynym) нимъясӧдзыным (ńimjasödźynym)
經由格 I нимӧдыным (ńimödynym) нимъясӧдыным (ńimjasödynym)
II нимтіыным (ńimtiynym) нимъястіыным (ńimjastiynym)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第二人稱複數
單數 複數
主格 нимныд (ńimnyd) нимъясныд (ńimjasnyd)
賓格 I* нимныд (ńimnyd) нимъясныд (ńimjasnyd)
II* нимнытӧ (ńimnytö) нимъяснытӧ (ńimjasnytö)
工具格 нимнаныд (ńimnanyd) нимъяснаныд (ńimjasnanyd)
伴隨格 нимныдкӧд (ńimnydköd) нимъясныдкӧд (ńimjasnydköd)
欠格 нимтӧгныд (ńimtögnyd) нимъястӧгныд (ńimjastögnyd)
連續格 нимныдла (ńimnydla) нимъясныдла (ńimjasnydla)
屬格 нимныдлӧн (ńimnydlön) нимъясныдлӧн (ńimjasnydlön)
奪格 нимныдлысь (ńimnydlyś) нимъясныдлысь (ńimjasnydlyś)
與格 нимныдлы (ńimnydly) нимъясныдлы (ńimjasnydly)
內格 ниманыд (ńimanyd) нимъясаныд (ńimjasanyd)
出格 нимсьыныд (ńimśynyd) нимъяссьыныд (ńimjasśynyd)
入格 ниманыд (ńimanyd) нимъясаныд (ńimjasanyd)
始格 нимсяньыныд (ńimśańynyd) нимъяссяньыныд (ńimjasśańynyd)
近格 нимланьыныд (ńimlańynyd) нимъясланьыныд (ńimjaslańynyd)
終格 нимӧдзыныд (ńimödźynyd) нимъясӧдзыныд (ńimjasödźynyd)
經由格 I нимӧдыныд (ńimödynyd) нимъясӧдыныд (ńimjasödynyd)
II нимтіыныд (ńimtiynyd) нимъястіыныд (ńimjastiynyd)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。
第三人稱複數
單數 複數
主格 нимныс (ńimnys) нимъясныс (ńimjasnys)
賓格 I* нимныс (ńimnys) нимъясныс (ńimjasnys)
II* нимнысӧ (ńimnysö) нимъяснысӧ (ńimjasnysö)
工具格 нимнаныс (ńimnanys) нимъяснаныс (ńimjasnanys)
伴隨格 нимнымкӧс (ńimnymkös) нимъяснымкӧс (ńimjasnymkös)
欠格 нимтӧгныс (ńimtögnys) нимъястӧгныс (ńimjastögnys)
連續格 нимнысла (ńimnysla) нимъяснысла (ńimjasnysla)
屬格 нимныслӧн (ńimnyslön) нимъясныслӧн (ńimjasnyslön)
奪格 нимныслысь (ńimnyslyś) нимъясныслысь (ńimjasnyslyś)
與格 нимныслы (ńimnysly) нимъясныслы (ńimjasnysly)
內格 ниманыс (ńimanys) нимъясаныс (ńimjasanys)
出格 нимсьыныс (ńimśynys) нимъяссьыныс (ńimjasśynys)
入格 ниманыс (ńimanys) нимъясаныс (ńimjasanys)
始格 нимсяньыныс (ńimśańynys) нимъяссяньыныс (ńimjasśańynys)
近格 нимланьыныс (ńimlańynys) нимъясланьыныс (ńimjaslańynys)
終格 нимӧдзыныс (ńimödźynys) нимъясӧдзыныс (ńimjasödźynys)
經由格 I нимӧдыныс (ńimödynys) нимъясӧдыныс (ńimjasödynys)
II нимтіыныс (ńimtiynys) нимъястіыныс (ńimjastiynys)
*) 動物名詞基本都使用II型結尾,非動物名詞兩種皆可用,不過用I型的較多。

參考資料[编辑]

 • D. V. Bubrikh (1949) Грамматика литературного Коми языка [Grammar of the literary Komi language], Leningrad, 页9
 • L. M. Beznosikova; E. A. Ajbabina; R. I. Kosnyreva (2000) Коми-Русский словарь [Komi-Russian dictionary], ISBN 5-7555-0679-5, 页426

马其顿语[编辑]

发音[编辑]

代詞[编辑]

ним (nim)

 1. тие (tie) 的長間接賓語

用法说明[编辑]

 • 常被錯誤地用直接/前置賓語形нив (niv)代替。

尼夫赫语[编辑]

发音[编辑]

数词[编辑]

ним (nim)

 1. (薩哈林, 基數詞, 過時) (用於計數船)

相关词汇[编辑]

俄语[编辑]

其他形式[编辑]

 • им (im) (不在介詞後)

发音[编辑]

代詞[编辑]

ним (nim) (介詞後)

 1. он (on)工具格
 2. оно́ (onó)工具格
 3. они́ (oní)與格

烏得穆爾特語[编辑]

詞源[编辑]

繼承自原始彼爾姆語 *ńim,源自原始烏拉爾語 *nime

名詞[编辑]

ним (ńim)

 1. 名字

乌克兰语[编辑]

发音[编辑]

代詞[编辑]

ним (nym)

 1. він (vin)工具格
 2. воно́ (vonó)工具格