laikas

維基詞典,自由的多語言詞典
跳至導覽 跳至搜尋

英語[編輯]

名詞[編輯]

laikas

 1. laika的複數。

立陶宛語[編輯]

立陶宛語維基百科有一篇文章關於:

詞源[編輯]

拉脫維亞語 laĩks, 教會斯拉夫語 отълѣкъ (otŭlěkŭ, 剩餘時間)同源。拉脫維亞語 metatony (laĩks < *làiks) 可能表示尾重音中性。基於古希臘語 λοιπόν (loipón, 剩餘時間),理論上可以推出原始印歐語 *loikʷóm (剩餘時間)[1]laikýti (保,持), lìkti (剩餘)有關。

發音[編輯]

名詞[編輯]

 laĩkas 〉(複數 laikaĩ(重音 4)

 1. 不可數時間(物理現象)
 2. 不可數時間,時間段,時光
  Šiañdien smagiaĩ léidom kartù laĩką!
  今天我們一起過得很愉快!
  Kodė̃l neturiù laĩko? Kur̃ diñgsta màno laĩkas?
  為什麼我沒有時間了?我的時間都去哪兒了?
  Vãsara - màno megstamiáusias mẽtų laĩkas.
  夏天是我最喜歡的季節(一年當中的時間)。
 3. 可數(常用複數) 時期時代
  Nuõ senų̃jų laikų̃ ikì mū́sų laikų̃
  從古到現
 4. 不可數(+不定式) 時候
  Vaikáms jaũ seniaĩ laĩkas gul̃ti.
  孩子們是時候去睡覺了。
 5. 時態
  Lietùvių kalbojè yrà keturì laikaĩ.
  立陶宛語有四種時態

變格[編輯]

Template:Lt-noun-m-as-4

下位詞[編輯]

(時態)

派生詞[編輯]

參考資料[編輯]