её

維基詞典,自由的多語言詞典

俄語[编辑]

替代寫法[编辑]

 • ея́ (jejá)過時:1918年以前的所有格代詞的拼寫,以及人稱代詞的屬格的拼寫
 • неё (nejó)人稱代詞變格,僅用於介詞後

發音[编辑]

代詞[编辑]

её (jejó)

 1. (所有格)
  Где её кни́га?Gde jejó kníga?的書呢?
  Я уже́ ви́дел её кни́гу.Ja užé vídel jejó knígu.我真的有看見的書。

參見[编辑]

代詞[编辑]

её (jejó)

 1. она́ (oná)賓格
  Он её ви́дит.On jejó vídit.他看見了。
 2. она́ (oná)屬格的,