wake

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

英语

动词

to wake(第三人称单数现在式 wakes,现在分词 waking,过去式 woke,过去分词 woken

  1. 苏醒
  2. 唤醒使苏醒
  3. 觉醒发觉
  4. 唤起激发
  5. 熬夜

名词

wake(复数 wakes