புத்தி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

源自梵語 बुद्धि (buddhi)

发音[编辑]

 • IPA(幫助)/bud̪d̪i/
 • 文檔

名词[编辑]

புத்தி (putti)

 1. 內心
  近義詞: மனம் (maṉam)
 2. 建議忠告
  近義詞: அறிவுரை (aṟivurai)போதனை (pōtaṉai)
 3. 智慧
  近義詞: அறிவு (aṟivu)ஞானம் (ñāṉam)
 4. 常識
  近義詞: பொது அறிவு (potu aṟivu)

变格[编辑]

புத்தி (putti)的i-詞幹變格
單數 複數
主格 புத்தி
putti
புத்திகள்
puttikaḷ
呼格 புத்தியே
puttiyē
புத்திகளே
puttikaḷē
賓格 புத்தியை
puttiyai
புத்திகளை
puttikaḷai
與格 புத்திக்கு
puttikku
புத்திகளுக்கு
puttikaḷukku
屬格 புத்தியுடைய
puttiyuṭaiya
புத்திகளுடைய
puttikaḷuṭaiya
單數 複數
主格 புத்தி
putti
புத்திகள்
puttikaḷ
呼格 புத்தியே
puttiyē
புத்திகளே
puttikaḷē
賓格 புத்தியை
puttiyai
புத்திகளை
puttikaḷai
與格 புத்திக்கு
puttikku
புத்திகளுக்கு
puttikaḷukku
益格 புத்திக்காக
puttikkāka
புத்திகளுக்காக
puttikaḷukkāka
屬格 1 புத்தியுடைய
puttiyuṭaiya
புத்திகளுடைய
puttikaḷuṭaiya
屬格 2 புத்தியின்
puttiyiṉ
புத்திகளின்
puttikaḷiṉ
方位格 1 புத்தியில்
puttiyil
புத்திகளில்
puttikaḷil
方位格 2 புத்தியிடம்
puttiyiṭam
புத்திகளிடம்
puttikaḷiṭam
協同格 1 புத்தியோடு
puttiyōṭu
புத்திகளோடு
puttikaḷōṭu
協同格 2 புத்தியுடன்
puttiyuṭaṉ
புத்திகளுடன்
puttikaḷuṭaṉ
工具格 புத்தியால்
puttiyāl
புத்திகளால்
puttikaḷāl
奪格 புத்தியிலிருந்து
puttiyiliruntu
புத்திகளிலிருந்து
puttikaḷiliruntu