ē

維基詞典,自由的多語言詞典
ē U+0113, ē
LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
組成:e [U+0065] + ◌̄ [U+0304]
Ē
[U+0112]
拉丁字母擴展-A Ĕ
[U+0114]

跨語言[编辑]

符號[编辑]

ē

 1. (語音學) 表示長元音 e 的慣例用字

英語[编辑]

符號[编辑]

ē

 1. (辭書學) FLEECE 元音的詞典轉寫

日語[编辑]

羅馬化[编辑]

ē

 1. ええ罗马字转写
 2. エー罗马字转写

拉脫維亞語[编辑]

拉脫維亞語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 lv

詞源[编辑]

1908年,卡爾·米倫巴赫牽頭的科學委員會在新拉脫維亞語拼寫中提出本字,並自1909年起開始在學校教授。過去拉脫維亞語以德文尖角體書寫,偶爾也用西里爾字母。

發音[编辑]

本词条需要音频文件。如果您有麥克風,請錄製並上傳

字母[编辑]

Ē

ē (小寫,大寫 Ē)

 1. 拉脫維亞語字母表的第8個字母,名稱為garais ē並以拉丁文字書寫。

用法說明[编辑]

 • 雖然在字母表中有單獨佔位,但和其他帶長音符號的長元音一樣,Ē/ē 在字母列表(如詞典)中被歸入對應的 E/e
 • Ē/ē(類似其對應短元音 E/e)有兩種發音:[ɛ] — šaurais e (窄 e) — 以及 [æ] — platais e (寬 e)。原則上,[ɛ] 接的是含硬腭音的元素(元音 i, ī, e, ē;雙元音 ie, ei;硬腭輔音 j, ķ, ģ, ļ, ņ, š, ž, č, ;舊寫法 ŗ);其他情況則用 [æ]。然而一些歷史上的變化刪除了某些詞裡的硬腭音元素,所以字母 e 究竟是讀作 [ɛ] 還是 [æ],可能需要特別去記住。

參見[编辑]

立窩尼亞語[编辑]

發音[编辑]

字母[编辑]

ē (大寫 Ē)

 1. 立窩尼亞語字母表的第9個字母並以拉丁文字書寫。

參見[编辑]


官話[编辑]

其他形式[编辑]

 • e非標準

羅馬化[编辑]

ē (e1,注音 )

 1. 漢語拼音讀法
 2. 妿漢語拼音讀法
 3. 娿漢語拼音讀法
 4. 漢語拼音讀法
 5. 漢語拼音讀法
 6. 漢語拼音讀法
 7. 漢語拼音讀法

毛利語[编辑]

字母[编辑]

ē

 1. 字母 e 的加長形

閩南語[编辑]

關於「ē」的發音和釋義,請看(「能夠,可以」)。
此字「ē」是「」的白話字
關於「ē」的發音和釋義,請看
此字「ē」是「」的白話字
關於「ē」的發音和釋義,請看
此字「ē」是「」的白話字
關於「ē」的發音和釋義,請看(「僅用於廈門厦门;亦用於其簡稱。」)。
此字「ē」是「」的白話字
關於「ē」的發音和釋義,請看
此字「ē」是「」的白話字

紐埃語[编辑]

助詞[编辑]

ē (呼格助詞)

薩摩亞語[编辑]

代詞[编辑]

ē (單數 )

 1. (唯複)

斯洛文尼亞語[编辑]

詞源1[编辑]

帶長音符號 ◌̄ 的字母 e

發音[编辑]

符號[编辑]

ē

 1. (SNPT 標音) [] 帶音高的標音轉寫
用法說明[编辑]

有時用於表示詞語的音高,但基本只限於外語或專門詞典。

詞源2[编辑]

(此詞的語源缺失或不完整。請協助添加,或在茶室進行討論。)

發音[编辑]

字母[编辑]

ē (小寫,大寫 Ē)

 1. (語言學) 用於轉寫古希臘語字母 Η / η

參見[编辑]

參考資料[编辑]

 • Toporišič, Jože (2000) Slovenska slovnica / Jože Toporišič. - 4. prenovljena in razširjena izd. (斯洛文尼亞語), Obzorja, ISBN 961-230-171-9
 • Toporišič, Jože (2001), “Slovaropisna pravila”, Slovenski pravopis (斯洛文尼亞語), Ljubljana: ZRC SAZU, ISBN 961-6358-37-5, 页174