ដោះ

維基詞典,自由的多語言詞典
跳至導覽 跳至搜尋

高棉語[編輯]

發音[編輯]

寫法/音素 ដោះ
ṭoḥ
維基詞典羅馬化 dɑh
(標準發音) IPA(說明) /ɗɑh/

詞源1[編輯]

繼承自原始孟-高棉語 *t₁ɔh (乳房),和巴拿語 tohPacoh tóuh孟語 တှ်Central Nicobarese [Nancowry] toah 等同源。

名詞[編輯]

ដោះ (dɑh)

  1. 胸脯乳房
派生詞彙[編輯]
參見[編輯]

詞源2[編輯]

動詞[編輯]

ដោះ (dɑh)(抽象名詞 ការដោះ

  1. 解開
  2. 脫掉(衣服);移去
  3. 解除(詛咒)
  4. 釋放
  5. 拯救救援
  6. 解決解釋解決(問題)
派生詞彙[編輯]