ដោះ

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

高棉语[编辑]

发音[编辑]

写法/音素 ដោះ
ṭoḥ
维基词典罗马化 dɑh
(标准发音) IPA(说明) /ɗɑh/

词源1[编辑]

继承自原始孟-高棉语 *t₁ɔh (乳房),和巴拿语 tohPacoh tóuh孟语 တှ်Central Nicobarese [Nancowry] toah 等同源。

名词[编辑]

ដោះ (dɑh)

  1. 胸脯乳房
派生词汇[编辑]
参见[编辑]

词源2[编辑]

动词[编辑]

ដោះ (dɑh)(抽象名词 ការដោះ

  1. 解开
  2. 脱掉(衣服);移去
  3. 解除(诅咒)
  4. 释放
  5. 拯救救援
  6. 解决解释解决(问题)
派生词汇[编辑]