подход

維基詞典,自由的多語言詞典
跳至導覽 跳至搜尋

俄語[編輯]

進近

進場着陸 接近 方法 途徑 進近淨空 態度 見解 門徑 通路 進場 進站 通道 手段 詭計 〔陽〕

 1. 見подойти́
 2. 通路,途徑
  удо́бный ~ к реке́到河邊去的方便途徑
  на ~ах к го́роду在通往城市的(各條)路上
 3. (對待…的)態度,立場;(看事物的)角度;(處理、解決…的)方法
  пра́вильный ~ к де́ду對事情的正確態度
  кла́ссовый ~ в разреше́нии пробле́м解決問題的階級立場
  применя́ть диалекти́ческий ме́тод в ~е к вопро́су用辯證的方法觀察問題
 4. (只用復)〈口〉手段,手腕;詭計
  С подхо́да (стреля́ть, бить...)一接近(目標)馬上就(射擊、打等).