neden

維基詞典,自由的多語言詞典

加泰羅尼亞語[编辑]

動詞[编辑]

neden

  1. nedar第三人稱複數現在時直陳式

土耳其語[编辑]

發音[编辑]

詞源[编辑]

ne (什麼) + -den(奪格後綴),字面意思為“從什麼”。

副詞[编辑]

neden

  1. 為什麼

近義詞[编辑]

名詞[编辑]

neden (定宾格 nedeni, 复数 nedenler)

  1. 理由

變格[编辑]

變格
主格 neden
定賓格 nedeni
單數 複數
主格 neden nedenler
定賓格 nedeni nedenleri
與格 nedene nedenlere
方位格 nedende nedenlerde
奪格 nedenden nedenlerden
屬格 nedenin nedenlerin
所有格形式
單數 複數
第一人稱單數 nedenim nedenlerim
第二人稱單數 nedenin nedenlerin
第三人稱單數 nedeni nedenleri
第一人稱複數 nedenimiz nedenlerimiz
第二人稱複數 nedeniniz nedenleriniz
第三人稱複數 nedenleri nedenleri
表語形式
單數 複數
第一人稱單數 nedenim nedenlerim
第二人稱單數 nedensin nedenlersin
第三人稱單數 neden
nedendir
nedenler
nedenlerdir
第一人稱複數 nedeniz nedenleriz
第二人稱複數 nedensiniz nedenlersiniz
第三人稱複數 nedenler nedenlerdir
近義詞[编辑]

西弗里斯蘭語[编辑]

名詞[编辑]

neden

  1. need複數