chip

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

英语

芯片,碎片

  • 正體: 晶方;切片;卡片屑[電機工程]
  • 简体: 芯片[信息科技]
  • 正體: 晶片[計算機]
  • 正體: 晶片[自由軟體]
  • 简体: 芯片[自由软体]
  • 正體: 晶片[電子計算機]