chú

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

越南语

發音[edit]

  • 北部方言(河內):
  • 中部方言(順化):
  • 南部方言(西貢):


釋義[edit]

汉字:属 注 殶 晝 鑄 屬 炷 咮 蛀 䛆 馵 祝 铸 詶 疰 註 咒 詋 鋳 詛 呪 澍 诅

  1. 注解
  2. 念咒