Template:Ko-l

維基詞典,自由的多語言詞典

产生朝鲜语單詞的链接,最常用於詞源部分或派生词列表。

参数:

  • 谚文。会自动添加链接。
  • 文觀式转写。通常不填,如填写可覆盖Module:ko-translit的转写,但该模块不太可能出错。
  • 释义。
  • 漢字。会自动添加链接。

这些参数可以按照任何顺序填写,而且谚文是必填的。

参数5(又名|note=)用于填写注释。

示例

{{ko-l|한국어|[[朝鮮語]]|韓國語}}

한국어 (朝鮮語, han'gugeo, “韓國語”)


{{ko-l|한국어|韓國語|[[朝鮮語]]}}

한국어 (韓國語, han'gugeo, “朝鮮語”)


{{ko-l|한국어|韓國語}}

한국어 (韓國語, han'gugeo)


{{ko-l|韓國語|한국어}}

한국어 (韓國語, han'gugeo)


{{ko-l|—질|note=名詞化後綴}}

(-jil) (名詞化後綴)


{{ko-l|—ㅅ—|note=屬格標記}}

(-s-) (屬格標記)


{{ko-l|짓—|做}}

짓— (, jit-)


{{ko-l|십육|simnyuk|十六}}

십육 (十六, simnyuk)


{{ko-l|깻잎<!--|苏子叶-->|kkaennip}}

깻잎 (kkaejip, “kkaennip”)


{{ko-l|깻잎|kkaennip<!--|苏子叶-->}}

깻잎 (kkaejip, “kkaennip”)


{{ko-l|의견란|意見欄|uigyeonnan}}

의견란 (意見欄, uigyeonnan)


{{ko-l|한국말|韓國말|韓國話||泛指}}

한국말 (韓國, han'gungmal, “韓國話”) (泛指)


{{ko-l|決||紋理|결}}(不推薦)

(, gyeol, “紋理”)


{{ko-l|결|決|紋理}}(推薦)

(, gyeol, “紋理”)