பாடு

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

發音[编辑]

詞源1[编辑]

對照பாட்டு (pāṭṭu, 歌曲),與泰盧固語 పాడు (pāḍu)卡納達語 ಹಾಡು (hāḍu)同源。

動詞[编辑]

பாடு (pāṭu)

變位[编辑]

詞源2[编辑]

源自படு (paṭu, 感受;經歷;遭受)。對照卡納達語 ಪಾಡು (pāḍu)

名詞[编辑]

பாடு (pāṭu)

  1. 痛苦折磨
  2. 勞動
  3. 損害
變格[编辑]
பாடு (pāṭu)的變格
單數 複數
主格 பாடு
pāṭu
பாடுகள்
pāṭukaḷ
呼格 பாடே
pāṭē
பாடுகளே
pāṭukaḷē
賓格 பாடை
pāṭai
பாடுகளை
pāṭukaḷai
與格 பாடுக்கு
pāṭukku
பாடுகளுக்கு
pāṭukaḷukku
屬格 பாடுடைய
pāṭuṭaiya
பாடுகளுடைய
pāṭukaḷuṭaiya
單數 複數
主格 பாடு
pāṭu
பாடுகள்
pāṭukaḷ
呼格 பாடே
pāṭē
பாடுகளே
pāṭukaḷē
賓格 பாடை
pāṭai
பாடுகளை
pāṭukaḷai
與格 பாடுக்கு
pāṭukku
பாடுகளுக்கு
pāṭukaḷukku
益格 பாடுக்காக
pāṭukkāka
பாடுகளுக்காக
pāṭukaḷukkāka
屬格 1 பாடுடைய
pāṭuṭaiya
பாடுகளுடைய
pāṭukaḷuṭaiya
屬格 2 பாடின்
pāṭiṉ
பாடுகளின்
pāṭukaḷiṉ
方位格 1 பாடில்
pāṭil
பாடுகளில்
pāṭukaḷil
方位格 2 பாடிடம்
pāṭiṭam
பாடுகளிடம்
pāṭukaḷiṭam
協同格 1 பாடோடு
pāṭōṭu
பாடுகளோடு
pāṭukaḷōṭu
協同格 2 பாடுடன்
pāṭuṭaṉ
பாடுகளுடன்
pāṭukaḷuṭaṉ
工具格 பாடால்
pāṭāl
பாடுகளால்
pāṭukaḷāl
奪格 பாடிலிருந்து
pāṭiliruntu
பாடுகளிலிருந்து
pāṭukaḷiliruntu


參考資料[编辑]