wirksam

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

德語[编辑]

德語[编辑]

形容詞 (Adjektiv),

形容詞[编辑]

  1. 有效的,有力的,起作用

發音[编辑]

  • IPA(幫助)/ˈvɪʁkən/
wirksam 的变格
原形
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist wirksam sie ist wirksam es ist wirksam sie sind wirksam
强变化
(无冠词示性)
主格 wirksamer wirksame wirksames wirksame
属格 wirksamen wirksamer wirksamen wirksamer
与格 wirksamem wirksamer wirksamem wirksamen
宾格 wirksamen wirksame wirksames wirksame
弱变化
(与定冠词)
主格 der wirksame die wirksame das wirksame die wirksamen
属格 des wirksamen der wirksamen des wirksamen der wirksamen
与格 dem wirksamen der wirksamen des wirksamen den wirksamen
宾格 den wirksamen die wirksame das wirksame die wirksamen
混合变化
(与einkein等)
主格 ein wirksamer eine wirksame ein wirksames (keine) wirksamen
属格 eines wirksamen einer wirksamen eines wirksamen (keiner) wirksamen
与格 einem wirksamen einer wirksamen einem wirksamen (keinen) wirksamen
宾格 einen wirksamen eine wirksame ein wirksames (keine) wirksamen
比较级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist wirksamer sie ist wirksamer es ist wirksamer sie sind wirksamer
强变化
(无冠词示性)
主格 wirksamerer wirksamere wirksameres wirksamere
属格 wirksamerer wirksamere wirksameres wirksamere
与格 wirksamerem wirksamerer wirksamerem wirksameren
宾格 wirksameren wirksamere wirksameres wirksamere
弱变化
(与定冠词)
主格 der wirksamere die wirksamere das wirksamere die wirksameren
属格 des wirksameren der wirksameren des wirksameren der wirksameren
与格 dem wirksameren der wirksameren dem wirksameren den wirksameren
宾格 den wirksameren die wirksamere das wirksamere die wirksameren
混合变化
(与einkein等)
主格 ein wirksamerer eine wirksamere ein wirksameres (keine) wirksameren
属格 eines wirksameren einer wirksameren eines wirksameren (keiner) wirksameren
与格 einem wirksameren einer wirksameren einem wirksameren (keinen) wirksameren
宾格 einen wirksameren eine wirksamere ein wirksameres (keine) wirksameren
最高级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist am wirksamsten sie ist am wirksamsten es ist am wirksamsten sie sind am wirksamsten
强变化
(无冠词示性)
主格 wirksamster wirksamste wirksamstes wirksamste
属格 wirksamsten wirksamster wirksamsten wirksamster
与格 wirksamstem wirksamster wirksamstem wirksamsten
宾格 wirksamsten wirksamste wirksamstes wirksamste
弱变化
(与定冠词)
主格 der wirksamste die wirksamste das wirksamste die wirksamsten
属格 des wirksamsten der wirksamsten des wirksamsten der wirksamsten
与格 dem wirksamsten der wirksamsten dem wirksamsten den wirksamsten
宾格 den wirksamsten die wirksamste das wirksamste die wirksamsten
混合变化
(与einkein等)
主格 ein wirksamster eine wirksamste ein wirksamstes (keine) wirksamsten
属格 eines wirksamsten einer wirksamsten eines wirksamsten (keiner) wirksamsten
与格 einem wirksamsten einer wirksamsten einem wirksamsten (keinen) wirksamsten
宾格 einen wirksamsten eine wirksamste ein wirksamstes (keine) wirksamsten

副詞

  1. 有效的,有力的,起作用