máy tính

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

越南语

越南語維基百科有一篇文章關於:

組成[edit]

máy tính

發音[edit]

  • 北部方言(河內):
  • 中部方言(順化):
  • 南部方言(西貢):


釋義[edit]

  1. 计算机
    近义:máy vi tính
  2. 電腦。