deka

維基詞典,自由的多語言詞典
參見:ɖekadeka-

捷克語[编辑]

捷克語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 cs

發音[编辑]

詞源1[编辑]

繼承自古捷克語 deka,源自中古高地德語 decke

名詞[编辑]

deka f

 1. 毯子
 2. 鯔魚頭髮型
變格[编辑]
衍生詞彙[编辑]

詞源2[编辑]

請參閲主詞條的词源章節。

名詞[编辑]

deka

 1. deko 的屈折变化形式:
  1. 屬格單數
  2. 主格/賓格/呼格複數
  deset deka salámu100克薩拉米香腸
近義詞[编辑]

延伸閱讀[编辑]

 • Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) 中有關 deka 的內容
 • Slovník spisovného jazyka českého (1960-1971, 1989) 中有關 deka 的內容

世界語[编辑]

世界語數字 (edit)
100
 ←  1  ←  9 10 11  →  20  → 
1
    基數詞: dek
    序數詞: deka
    副數詞: deke
    乘數: dekobla, dekopa
    分數: dekona, dekono

詞源[编辑]

dek +‎ -a

發音[编辑]

 • 文檔

形容詞[编辑]

deka (賓格單數 dekan,複數 dekaj,賓格複數 dekajn)

 1. 第十

匈牙利語[编辑]

詞源[编辑]

dekagramm 的缩略形式。

發音[编辑]

名詞[编辑]

deka (複數 dekák)

 1. (非正式) 十克
  近義詞: dekagramm(縮寫) dkg
  同類詞: grammkilogramm

變格[编辑]

變格 (詞幹:長/高元音,元音和諧律:後)
單數 複數
主格 deka dekák
賓格 dekát dekákat
與格 dekának dekáknak
工具格 dekával dekákkal
因果格 dekáért dekákért
轉移格 dekává dekákká
到格 dekáig dekákig
樣格-形式 dekaként dekákként
樣格-情態
內格 dekában dekákban
頂格 dekán dekákon
接格 dekánál dekáknál
入格 dekába dekákba
上下格 dekára dekákra
向格 dekához dekákhoz
出格 dekából dekákból
上格 dekáról dekákról
奪格 dekától dekáktól

衍生詞彙[编辑]

日語[编辑]

羅馬字[编辑]

deka

 1. でか罗马字转写

古捷克語[编辑]

詞源[编辑]

借自中古高地德語 decke

發音[编辑]

名詞[编辑]

deka f

 1. 毯子

變格[编辑]

派生語彙[编辑]

 • 捷克語:deka

延伸閱讀[编辑]

 • deka”, Vokabulář webový: webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny [online][1], Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006–2020

塞爾維亞-克羅地亞語[编辑]

詞源1[编辑]

源自早期的 dedka,源自 deda +‎ -ka

發音[编辑]

名詞[编辑]

déka m (西里爾字母拼寫 де́ка)

 1. (暱稱) 祖父祖母
變格[编辑]

詞源2[编辑]

源自德語 Decke

發音[编辑]

名詞[编辑]

dȅka f (西里爾字母拼寫 де̏ка)

 1. 毯子
變格[编辑]
近義詞[编辑]

史瓦濟語[编辑]

詞源[编辑]

借自南非語 dek

動詞[编辑]

-deka

 1. 安放放置

屈折[编辑]

本動詞需要添加變位表模板

祖魯語[编辑]

詞源[编辑]

借自南非語 dek

動詞[编辑]

-déka

 1. (及物) 安放放置

屈折[编辑]

Tone L
不定式 ukudeka
肯定 否定
不定式 ukudeka ukungadeki
命令式
簡單 + 賓語一致
單數 deka -deke
複數 dekani -dekeni
現在
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngiyadeka, ngideka engidekayo, engideka ngideka angideki engingadeki ngingadeki
第二人稱單數 uyadeka, udeka odekayo, odeka udeka awudeki ongadeki ungadeki
第一人稱複數 siyadeka, sideka esidekayo, esideka sideka asideki esingadeki singadeki
第二人稱複數 niyadeka, nideka enidekayo, enideka nideka anideki eningadeki ningadeki
第1類 uyadeka, udeka odekayo, odeka edeka akadeki ongadeki engadeki
第2類 bayadeka, badeka abadekayo, abadeka bedeka abadeki abangadeki bengadeki
第3類 uyadeka, udeka odekayo, odeka udeka awudeki ongadeki ungadeki
第4類 iyadeka, ideka edekayo, edeka ideka ayideki engadeki ingadeki
第5類 liyadeka, lideka elidekayo, elideka lideka alideki elingadeki lingadeki
第6類 ayadeka, adeka adekayo, adeka edeka awadeki angadeki engadeki
第7類 siyadeka, sideka esidekayo, esideka sideka asideki esingadeki singadeki
第8類 ziyadeka, zideka ezidekayo, ezideka zideka azideki ezingadeki zingadeki
第9類 iyadeka, ideka edekayo, edeka ideka ayideki engadeki ingadeki
第10類 ziyadeka, zideka ezidekayo, ezideka zideka azideki ezingadeki zingadeki
第11類 luyadeka, ludeka oludekayo, oludeka ludeka aludeki olungadeki lungadeki
第14類 buyadeka, budeka obudekayo, obudeka budeka abudeki obungadeki bungadeki
第15類 kuyadeka, kudeka okudekayo, okudeka kudeka akudeki okungadeki kungadeki
第17類 kuyadeka, kudeka okudekayo, okudeka kudeka akudeki okungadeki kungadeki
最近過去
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngidekile, ngidekē engidekile, engidekē ngidekile, ngidekē angidekanga engingadekanga ngingadekanga
第二人稱單數 udekile, udekē odekile, odekē udekile, udekē awudekanga ongadekanga ungadekanga
第一人稱複數 sidekile, sidekē esidekile, esidekē sidekile, sidekē asidekanga esingadekanga singadekanga
第二人稱複數 nidekile, nidekē enidekile, enidekē nidekile, nidekē anidekanga eningadekanga ningadekanga
第1類 udekile, udekē odekile, odekē edekile, edekē akadekanga ongadekanga engadekanga
第2類 badekile, badekē abadekile, abadekē bedekile, bedekē abadekanga abangadekanga bengadekanga
第3類 udekile, udekē odekile, odekē udekile, udekē awudekanga ongadekanga ungadekanga
第4類 idekile, idekē edekile, edekē idekile, idekē ayidekanga engadekanga ingadekanga
第5類 lidekile, lidekē elidekile, elidekē lidekile, lidekē alidekanga elingadekanga lingadekanga
第6類 adekile, adekē adekile, adekē edekile, edekē awadekanga angadekanga engadekanga
第7類 sidekile, sidekē esidekile, esidekē sidekile, sidekē asidekanga esingadekanga singadekanga
第8類 zidekile, zidekē ezidekile, ezidekē zidekile, zidekē azidekanga ezingadekanga zingadekanga
第9類 idekile, idekē edekile, edekē idekile, idekē ayidekanga engadekanga ingadekanga
第10類 zidekile, zidekē ezidekile, ezidekē zidekile, zidekē azidekanga ezingadekanga zingadekanga
第11類 ludekile, ludekē oludekile, oludekē ludekile, ludekē aludekanga olungadekanga lungadekanga
第14類 budekile, budekē obudekile, obudekē budekile, budekē abudekanga obungadekanga bungadekanga
第15類 kudekile, kudekē okudekile, okudekē kudekile, kudekē akudekanga okungadekanga kungadekanga
第17類 kudekile, kudekē okudekile, okudekē kudekile, kudekē akudekanga okungadekanga kungadekanga
遙遠過去
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngādeka engādeka ngādeka angidekanga engingadekanga ngingadekanga
第二人稱單數 wādeka owādeka wādeka awudekanga ongadekanga ungadekanga
第一人稱複數 sādeka esādeka sādeka asidekanga esingadekanga singadekanga
第二人稱複數 nādeka enādeka nādeka anidekanga eningadekanga ningadekanga
第1類 wādeka owādeka ādeka akadekanga ongadekanga engadekanga
第2類 bādeka abādeka bādeka abadekanga abangadekanga bengadekanga
第3類 wādeka owādeka wādeka awudekanga ongadekanga ungadekanga
第4類 yādeka eyādeka yādeka ayidekanga engadekanga ingadekanga
第5類 lādeka elādeka lādeka alidekanga elingadekanga lingadekanga
第6類 ādeka ādeka ādeka awadekanga angadekanga engadekanga
第7類 sādeka esādeka sādeka asidekanga esingadekanga singadekanga
第8類 zādeka ezādeka zādeka azidekanga ezingadekanga zingadekanga
第9類 yādeka eyādeka yādeka ayidekanga engadekanga ingadekanga
第10類 zādeka ezādeka zādeka azidekanga ezingadekanga zingadekanga
第11類 lwādeka olwādeka lwādeka aludekanga olungadekanga lungadekanga
第14類 bādeka obādeka bādeka abudekanga obungadekanga bungadekanga
第15類 kwādeka okwādeka kwādeka akudekanga okungadekanga kungadekanga
第17類 kwādeka okwādeka kwādeka akudekanga okungadekanga kungadekanga
可能
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngingadeka ngingadeka ngingedeke ngingedeke
第二人稱單數 ungadeka ungadeka ungedeke ungedeke
第一人稱複數 singadeka singadeka singedeke singedeke
第二人稱複數 ningadeka ningadeka ningedeke ningedeke
第1類 angadeka engadeka angedeke engedeke
第2類 bangadeka bengadeka bangedeke bengedeke
第3類 ungadeka ungadeka ungedeke ungedeke
第4類 ingadeka ingadeka ingedeke ingedeke
第5類 lingadeka lingadeka lingedeke lingedeke
第6類 angadeka engadeka angedeke engedeke
第7類 singadeka singadeka singedeke singedeke
第8類 zingadeka zingadeka zingedeke zingedeke
第9類 ingadeka ingadeka ingedeke ingedeke
第10類 zingadeka zingadeka zingedeke zingedeke
第11類 lungadeka lungadeka lungedeke lungedeke
第14類 bungadeka bungadeka bungedeke bungedeke
第15類 kungadeka kungadeka kungedeke kungedeke
第17類 kungadeka kungadeka kungedeke kungedeke
最近將來
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngizodeka engizodeka ngizodeka angizudeka engingezudeka ngingezudeka
第二人稱單數 uzodeka ozodeka uzodeka awuzudeka ongezudeka ungezudeka
第一人稱複數 sizodeka esizodeka sizodeka asizudeka esingezudeka singezudeka
第二人稱複數 nizodeka enizodeka nizodeka anizudeka eningezudeka ningezudeka
第1類 uzodeka ozodeka ezodeka akazudeka ongezudeka engezudeka
第2類 bazodeka abazodeka bezodeka abazudeka abangezudeka bengezudeka
第3類 uzodeka ozodeka uzodeka awuzudeka ongezudeka ungezudeka
第4類 izodeka ezodeka izodeka ayizudeka engezudeka ingezudeka
第5類 lizodeka elizodeka lizodeka alizudeka elingezudeka lingezudeka
第6類 azodeka azodeka ezodeka awazudeka angezudeka engezudeka
第7類 sizodeka esizodeka sizodeka asizudeka esingezudeka singezudeka
第8類 zizodeka ezizodeka zizodeka azizudeka ezingezudeka zingezudeka
第9類 izodeka ezodeka izodeka ayizudeka engezudeka ingezudeka
第10類 zizodeka ezizodeka zizodeka azizudeka ezingezudeka zingezudeka
第11類 luzodeka oluzodeka luzodeka aluzudeka olungezudeka lungezudeka
第14類 buzodeka obuzodeka buzodeka abuzudeka obungezudeka bungezudeka
第15類 kuzodeka okuzodeka kuzodeka akuzudeka okungezudeka kungezudeka
第17類 kuzodeka okuzodeka kuzodeka akuzudeka okungezudeka kungezudeka
遙遠將來
肯定絕對 肯定相對 肯定分詞 否定絕對 否定相對 否定分詞
第一人稱單數 ngiyodeka engiyodeka ngiyodeka angiyudeka engingeyudeka ngingeyudeka
第二人稱單數 uyodeka oyodeka uyodeka awuyudeka ongeyudeka ungeyudeka
第一人稱複數 siyodeka esiyodeka siyodeka asiyudeka esingeyudeka singeyudeka
第二人稱複數 niyodeka eniyodeka niyodeka aniyudeka eningeyudeka ningeyudeka
第1類 uyodeka oyodeka eyodeka akayudeka ongeyudeka engeyudeka
第2類 bayodeka abayodeka beyodeka abayudeka abangeyudeka bengeyudeka
第3類 uyodeka oyodeka uyodeka awuyudeka ongeyudeka ungeyudeka
第4類 iyodeka eyodeka iyodeka ayiyudeka engeyudeka ingeyudeka
第5類 liyodeka eliyodeka liyodeka aliyudeka elingeyudeka lingeyudeka
第6類 ayodeka ayodeka eyodeka awayudeka angeyudeka engeyudeka
第7類 siyodeka esiyodeka siyodeka asiyudeka esingeyudeka singeyudeka
第8類 ziyodeka eziyodeka ziyodeka aziyudeka ezingeyudeka zingeyudeka
第9類 iyodeka eyodeka iyodeka ayiyudeka engeyudeka ingeyudeka
第10類 ziyodeka eziyodeka ziyodeka aziyudeka ezingeyudeka zingeyudeka
第11類 luyodeka oluyodeka luyodeka aluyudeka olungeyudeka lungeyudeka
第14類 buyodeka obuyodeka buyodeka abuyudeka obungeyudeka bungeyudeka
第15類 kuyodeka okuyodeka kuyodeka akuyudeka okungeyudeka kungeyudeka
第17類 kuyodeka okuyodeka kuyodeka akuyudeka okungeyudeka kungeyudeka
現在虛擬
肯定 否定
第一人稱單數 ngideke ngingadeki
第二人稱單數 udeke ungadeki
第一人稱複數 sideke singadeki
第二人稱複數 nideke ningadeki
第1類 adeke angadeki
第2類 badeke bangadeki
第3類 udeke ungadeki
第4類 ideke ingadeki
第5類 lideke lingadeki
第6類 adeke angadeki
第7類 sideke singadeki
第8類 zideke zingadeki
第9類 ideke ingadeki
第10類 zideke zingadeki
第11類 ludeke lungadeki
第14類 budeke bungadeki
第15類 kudeke kungadeki
第17類 kudeke kungadeki
過去虛擬
肯定 否定
第一人稱單數 ngadeka ngangadeka, angadeka, angangadeka
第二人稱單數 wadeka wangadeka, awadeka, awangadeka
第一人稱複數 sadeka sangadeka, asadeka, asangadeka
第二人稱複數 nadeka nangadeka, anadeka, anangadeka
第1類 wadeka wangadeka, akadeka, akangadeka
第2類 badeka bangadeka, abadeka, abangadeka
第3類 wadeka wangadeka, awadeka, awangadeka
第4類 yadeka yangadeka, ayadeka, ayangadeka
第5類 ladeka langadeka, aladeka, alangadeka
第6類 adeka angadeka, awadeka, awangadeka
第7類 sadeka sangadeka, asadeka, asangadeka
第8類 zadeka zangadeka, azadeka, azangadeka
第9類 yadeka yangadeka, ayadeka, ayangadeka
第10類 zadeka zangadeka, azadeka, azangadeka
第11類 lwadeka lwangadeka, alwadeka, alwangadeka
第14類 badeka bangadeka, abadeka, abangadeka
第15類 kwadeka kwangadeka, akwadeka, akwangadeka
第17類 kwadeka kwangadeka, akwadeka, akwangadeka

參考資料[编辑]