ប្រាំមួយ

維基詞典,自由的多語言詞典

高棉語[编辑]

高棉語基數詞
 <  ៥ ៧  > 
    序數詞ទីប្រាំមួយ (tiiprŏəmmuəy)

詞源[编辑]

ប្រាំ (pram, ) +‎ មួយ (muəy, )

發音[编辑]

寫法/音素 ប្រាំមួយ
p̥rāṃmuay
維基詞典羅馬化 pram muəy
(標準發音) IPA(說明) /pram ˈmuəj/

數詞[编辑]

ប្រាំមួយ (pram muəy)