ឈ្មោះ

維基詞典,自由的多語言詞典
參見:ឈាម

高棉語[编辑]

詞源[编辑]

來自原始孟-高棉語。與Jehai knmɔh塞邁語 muh (名字)原始佤德昂語 *muus (名字)(與日昂語 mus² 源頭相同)同源。

發音[编辑]

寫法/音素 ឈ្មោះ
j̥ʰmoḥ
維基詞典羅馬化 chmŭəh
(標準發音) IPA(說明) /cʰmŭəh/

名詞[编辑]

ឈ្មោះ (chmŭəh)

 1. 名字
 2. 名譽
 3. 主題(研究、學習等)

動詞[编辑]

ឈ្មោះ (chmŭəh) (抽象名詞 ការឈ្មោះ)

 1. 稱作
  ខ្ញុំឈ្មោះ...
  khñom chmŭəh
  我的名字是……
  ឈ្មោះអី?
  chmŭəh ʾəy?
  你的名字是?
  ឈ្មោះអ្វី?
  chmŭəh ʾvəy?
  你的名字是?
  តើអ្នកឈ្មោះអ្វី?
  taə nĕək chmŭəh ʾvəy?
  你的名字是?