സഹിക്കുക

維基詞典,自由的多語言詞典

馬拉雅拉姆語[编辑]

馬拉雅拉姆語動詞配對
സഹിക്കുക (sahikkuka)
സഹിപ്പിക്കുക (sahippikkuka)

詞源[编辑]

(此詞的語源缺失或不完整。請協助添加,或在茶室進行討論。)

發音[编辑]

本詞條缺失發音信息。如果您熟悉國際音標,那麼我們需要您的幫忙添加!

名詞[编辑]

സഹിക്കുക (sahikkuka)

動詞[编辑]

സഹിക്കുക (sahikkuka) (不及物)

  1. 受苦忍耐
  2. 忍受容忍