അങ്ങ്

維基詞典,自由的多語言詞典

馬拉雅拉姆語[编辑]

發音[编辑]

詞源1[编辑]

(此詞的語源缺失或不完整。請協助添加,或在茶室進行討論。)

代詞[编辑]

അങ്ങ് (aṅṅŭ)

  1. (正式)
    近義詞: നീ ()താൻ (tān)താങ്കൾ (tāṅkaḷ)നിങ്ങൾ (niṅṅaḷ)

詞源2[编辑]

(此詞的語源缺失或不完整。請協助添加,或在茶室進行討論。)

副詞[编辑]

അങ്ങ് (aṅṅŭ)

  1. 那裡那邊
    反義詞: ഇങ്ങ് (iṅṅŭ)