வீடு

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

源自原始達羅毗荼語 *wīṭu。與卡納達語 ಬೀಡು (bīḍu, 房屋)馬拉雅拉姆語 വീട് (vīṭŭ)同源。

发音[编辑]

  • 文檔

名词[编辑]

வீடு (vīṭu)

  1. 房屋
  2. 離開
  3. 解放自由
  4. (印度教) 天堂சுவர்க்கம் (cuvarkkam)

变格[编辑]

வீடு (vīṭu)的ṭu-詞幹變格
單數 複數
主格 வீடு
vīṭu
வீடுகள்
vīṭukaḷ
呼格 வீடே
vīṭē
வீடுகளே
vīṭukaḷē
賓格 வீட்டை
vīṭṭai
வீடுகளை
vīṭukaḷai
與格 வீட்டுக்கு
vīṭṭukku
வீடுகளுக்கு
vīṭukaḷukku
屬格 வீட்டுடைய
vīṭṭuṭaiya
வீடுகளுடைய
vīṭukaḷuṭaiya
單數 複數
主格 வீடு
vīṭu
வீடுகள்
vīṭukaḷ
呼格 வீடே
vīṭē
வீடுகளே
vīṭukaḷē
賓格 வீட்டை
vīṭṭai
வீடுகளை
vīṭukaḷai
與格 வீட்டுக்கு
vīṭṭukku
வீடுகளுக்கு
vīṭukaḷukku
益格 வீட்டுக்காக
vīṭṭukkāka
வீடுகளுக்காக
vīṭukaḷukkāka
屬格 1 வீட்டுடைய
vīṭṭuṭaiya
வீடுகளுடைய
vīṭukaḷuṭaiya
屬格 2 வீட்டின்
vīṭṭiṉ
வீடுகளின்
vīṭukaḷiṉ
方位格 1 வீட்டில்
vīṭṭil
வீடுகளில்
vīṭukaḷil
方位格 2 வீட்டிடம்
vīṭṭiṭam
வீடுகளிடம்
vīṭukaḷiṭam
協同格 1 வீட்டோடு
vīṭṭōṭu
வீடுகளோடு
vīṭukaḷōṭu
協同格 2 வீட்டுடன்
vīṭṭuṭaṉ
வீடுகளுடன்
vīṭukaḷuṭaṉ
工具格 வீட்டால்
vīṭṭāl
வீடுகளால்
vīṭukaḷāl
奪格 வீட்டிலிருந்து
vīṭṭiliruntu
வீடுகளிலிருந்து
vīṭukaḷiliruntu

参考资料[编辑]