வருடம்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

詞源[编辑]

繼承上古泰米爾語 𑀯𑀭𑀼𑀝𑀫𑁆 (varuṭam),源自梵語 वर्ष (varṣa)வருஷம் (varuṣam)同源對似詞

發音[编辑]

名詞[编辑]

வருடம் (varuṭam)

  1. 近義詞: ஆண்டு (āṇṭu)
  2. (古舊)
    近義詞: மழை (maḻai)மாரி (māri)

變格[编辑]

வருடம் (varuṭam)的m-詞幹變格
單數 複數
主格 வருடம்
varuṭam
வருடங்கள்
varuṭaṅkaḷ
呼格 வருடமே
varuṭamē
வருடங்களே
varuṭaṅkaḷē
賓格 வருடத்தை
varuṭattai
வருடங்களை
varuṭaṅkaḷai
與格 வருடத்துக்கு
varuṭattukku
வருடங்களுக்கு
varuṭaṅkaḷukku
屬格 வருடத்துடைய
varuṭattuṭaiya
வருடங்களுடைய
varuṭaṅkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 வருடம்
varuṭam
வருடங்கள்
varuṭaṅkaḷ
呼格 வருடமே
varuṭamē
வருடங்களே
varuṭaṅkaḷē
賓格 வருடத்தை
varuṭattai
வருடங்களை
varuṭaṅkaḷai
與格 வருடத்துக்கு
varuṭattukku
வருடங்களுக்கு
varuṭaṅkaḷukku
益格 வருடத்துக்காக
varuṭattukkāka
வருடங்களுக்காக
varuṭaṅkaḷukkāka
屬格 1 வருடத்துடைய
varuṭattuṭaiya
வருடங்களுடைய
varuṭaṅkaḷuṭaiya
屬格 2 வருடத்தின்
varuṭattiṉ
வருடங்களின்
varuṭaṅkaḷiṉ
方位格 1 வருடத்தில்
varuṭattil
வருடங்களில்
varuṭaṅkaḷil
方位格 2 வருடத்திடம்
varuṭattiṭam
வருடங்களிடம்
varuṭaṅkaḷiṭam
協同格 1 வருடத்தோடு
varuṭattōṭu
வருடங்களோடு
varuṭaṅkaḷōṭu
協同格 2 வருடத்துடன்
varuṭattuṭaṉ
வருடங்களுடன்
varuṭaṅkaḷuṭaṉ
工具格 வருடத்தால்
varuṭattāl
வருடங்களால்
varuṭaṅkaḷāl
奪格 வருடத்திலிருந்து
varuṭattiliruntu
வருடங்களிலிருந்து
varuṭaṅkaḷiliruntu

參考資料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “வருடம்”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。