வண்டி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

可能源自普拉克里特語 [script needed] (bhaṇḍī),源自梵語 भाण्ड (bhāṇḍa)[1]馬拉雅拉姆語 വണ്ടി (vaṇṭi)泰盧固語 బండి (baṇḍi)同源。

发音[编辑]

名词[编辑]

வண்டி (vaṇṭi)

 1. 車輛
  近義詞: ஊர்தி (ūrti)வாகனம் (vākaṉam)
 2. (口語) 汽車
  வண்டியை கிளப்புvaṇṭiyai kiḷappu發動汽車!
  近義詞: மகிழுந்து (makiḻuntu)சீருந்து (cīruntu)
 3. 馬車車廂

变格[编辑]

வண்டி (vaṇṭi)的i-詞幹變格
單數 複數
主格 வண்டி
vaṇṭi
வண்டிகள்
vaṇṭikaḷ
呼格 வண்டியே
vaṇṭiyē
வண்டிகளே
vaṇṭikaḷē
賓格 வண்டியை
vaṇṭiyai
வண்டிகளை
vaṇṭikaḷai
與格 வண்டிக்கு
vaṇṭikku
வண்டிகளுக்கு
vaṇṭikaḷukku
屬格 வண்டியுடைய
vaṇṭiyuṭaiya
வண்டிகளுடைய
vaṇṭikaḷuṭaiya
單數 複數
主格 வண்டி
vaṇṭi
வண்டிகள்
vaṇṭikaḷ
呼格 வண்டியே
vaṇṭiyē
வண்டிகளே
vaṇṭikaḷē
賓格 வண்டியை
vaṇṭiyai
வண்டிகளை
vaṇṭikaḷai
與格 வண்டிக்கு
vaṇṭikku
வண்டிகளுக்கு
vaṇṭikaḷukku
益格 வண்டிக்காக
vaṇṭikkāka
வண்டிகளுக்காக
vaṇṭikaḷukkāka
屬格 1 வண்டியுடைய
vaṇṭiyuṭaiya
வண்டிகளுடைய
vaṇṭikaḷuṭaiya
屬格 2 வண்டியின்
vaṇṭiyiṉ
வண்டிகளின்
vaṇṭikaḷiṉ
方位格 1 வண்டியில்
vaṇṭiyil
வண்டிகளில்
vaṇṭikaḷil
方位格 2 வண்டியிடம்
vaṇṭiyiṭam
வண்டிகளிடம்
vaṇṭikaḷiṭam
協同格 1 வண்டியோடு
vaṇṭiyōṭu
வண்டிகளோடு
vaṇṭikaḷōṭu
協同格 2 வண்டியுடன்
vaṇṭiyuṭaṉ
வண்டிகளுடன்
vaṇṭikaḷuṭaṉ
工具格 வண்டியால்
vaṇṭiyāl
வண்டிகளால்
vaṇṭikaḷāl
奪格 வண்டியிலிருந்து
vaṇṭiyiliruntu
வண்டிகளிலிருந்து
vaṇṭikaḷiliruntu

参考资料[编辑]

 1. Krishnamurti, Bhadriraju (2003) The Dravidian Languages (Cambridge Language Surveys)‎[1], Cambridge University Press, ISBN 9780521771115, 页9.
 • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “வண்டி”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。