புகைப்படம்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

詞源[编辑]

源自 புகை (pukai, ) +‎ படம் (paṭam, 圖片)

發音[编辑]

  • 國際音標(幫助)/puɡaɪ̯pːaɖam/, [puɡɐɪ̯pːɐɖɐm]
  • 文檔

名詞[编辑]

புகைப்படம் (pukaippaṭam) (複數 புகைப்படங்கள்)

  1. 照片
    近義詞: ஒளிப்படம் (oḷippaṭam)நிழற்படம் (niḻaṟpaṭam)

變格[编辑]

புகைப்படம் (pukaippaṭam)的m-詞幹變格
單數 複數
主格 புகைப்படம்
pukaippaṭam
புகைப்படங்கள்
pukaippaṭaṅkaḷ
呼格 புகைப்படமே
pukaippaṭamē
புகைப்படங்களே
pukaippaṭaṅkaḷē
賓格 புகைப்படத்தை
pukaippaṭattai
புகைப்படங்களை
pukaippaṭaṅkaḷai
與格 புகைப்படத்துக்கு
pukaippaṭattukku
புகைப்படங்களுக்கு
pukaippaṭaṅkaḷukku
屬格 புகைப்படத்துடைய
pukaippaṭattuṭaiya
புகைப்படங்களுடைய
pukaippaṭaṅkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 புகைப்படம்
pukaippaṭam
புகைப்படங்கள்
pukaippaṭaṅkaḷ
呼格 புகைப்படமே
pukaippaṭamē
புகைப்படங்களே
pukaippaṭaṅkaḷē
賓格 புகைப்படத்தை
pukaippaṭattai
புகைப்படங்களை
pukaippaṭaṅkaḷai
與格 புகைப்படத்துக்கு
pukaippaṭattukku
புகைப்படங்களுக்கு
pukaippaṭaṅkaḷukku
益格 புகைப்படத்துக்காக
pukaippaṭattukkāka
புகைப்படங்களுக்காக
pukaippaṭaṅkaḷukkāka
屬格 1 புகைப்படத்துடைய
pukaippaṭattuṭaiya
புகைப்படங்களுடைய
pukaippaṭaṅkaḷuṭaiya
屬格 2 புகைப்படத்தின்
pukaippaṭattiṉ
புகைப்படங்களின்
pukaippaṭaṅkaḷiṉ
方位格 1 புகைப்படத்தில்
pukaippaṭattil
புகைப்படங்களில்
pukaippaṭaṅkaḷil
方位格 2 புகைப்படத்திடம்
pukaippaṭattiṭam
புகைப்படங்களிடம்
pukaippaṭaṅkaḷiṭam
協同格 1 புகைப்படத்தோடு
pukaippaṭattōṭu
புகைப்படங்களோடு
pukaippaṭaṅkaḷōṭu
協同格 2 புகைப்படத்துடன்
pukaippaṭattuṭaṉ
புகைப்படங்களுடன்
pukaippaṭaṅkaḷuṭaṉ
工具格 புகைப்படத்தால்
pukaippaṭattāl
புகைப்படங்களால்
pukaippaṭaṅkaḷāl
奪格 புகைப்படத்திலிருந்து
pukaippaṭattiliruntu
புகைப்படங்களிலிருந்து
pukaippaṭaṅkaḷiliruntu

參考資料[编辑]