தொடர்வண்டி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

தொடர் (toṭar) +‎ வண்டி (vaṇṭi)

发音[编辑]

  • IPA(幫助)/t̪oɖaɾʋaɳɖi/, [t̪oɖɐɾʋɐɳɖi]
  • 文檔

名词[编辑]

தொடர்வண்டி (toṭarvaṇṭi)

  1. 鐵路
  2. 列車

变格[编辑]

தொடர்வண்டி (toṭarvaṇṭi)的i-詞幹變格
單數 複數
主格 தொடர்வண்டி
toṭarvaṇṭi
தொடர்வண்டிகள்
toṭarvaṇṭikaḷ
呼格 தொடர்வண்டியே
toṭarvaṇṭiyē
தொடர்வண்டிகளே
toṭarvaṇṭikaḷē
賓格 தொடர்வண்டியை
toṭarvaṇṭiyai
தொடர்வண்டிகளை
toṭarvaṇṭikaḷai
與格 தொடர்வண்டிக்கு
toṭarvaṇṭikku
தொடர்வண்டிகளுக்கு
toṭarvaṇṭikaḷukku
屬格 தொடர்வண்டியுடைய
toṭarvaṇṭiyuṭaiya
தொடர்வண்டிகளுடைய
toṭarvaṇṭikaḷuṭaiya
單數 複數
主格 தொடர்வண்டி
toṭarvaṇṭi
தொடர்வண்டிகள்
toṭarvaṇṭikaḷ
呼格 தொடர்வண்டியே
toṭarvaṇṭiyē
தொடர்வண்டிகளே
toṭarvaṇṭikaḷē
賓格 தொடர்வண்டியை
toṭarvaṇṭiyai
தொடர்வண்டிகளை
toṭarvaṇṭikaḷai
與格 தொடர்வண்டிக்கு
toṭarvaṇṭikku
தொடர்வண்டிகளுக்கு
toṭarvaṇṭikaḷukku
益格 தொடர்வண்டிக்காக
toṭarvaṇṭikkāka
தொடர்வண்டிகளுக்காக
toṭarvaṇṭikaḷukkāka
屬格 1 தொடர்வண்டியுடைய
toṭarvaṇṭiyuṭaiya
தொடர்வண்டிகளுடைய
toṭarvaṇṭikaḷuṭaiya
屬格 2 தொடர்வண்டியின்
toṭarvaṇṭiyiṉ
தொடர்வண்டிகளின்
toṭarvaṇṭikaḷiṉ
方位格 1 தொடர்வண்டியில்
toṭarvaṇṭiyil
தொடர்வண்டிகளில்
toṭarvaṇṭikaḷil
方位格 2 தொடர்வண்டியிடம்
toṭarvaṇṭiyiṭam
தொடர்வண்டிகளிடம்
toṭarvaṇṭikaḷiṭam
協同格 1 தொடர்வண்டியோடு
toṭarvaṇṭiyōṭu
தொடர்வண்டிகளோடு
toṭarvaṇṭikaḷōṭu
協同格 2 தொடர்வண்டியுடன்
toṭarvaṇṭiyuṭaṉ
தொடர்வண்டிகளுடன்
toṭarvaṇṭikaḷuṭaṉ
工具格 தொடர்வண்டியால்
toṭarvaṇṭiyāl
தொடர்வண்டிகளால்
toṭarvaṇṭikaḷāl
奪格 தொடர்வண்டியிலிருந்து
toṭarvaṇṭiyiliruntu
தொடர்வண்டிகளிலிருந்து
toṭarvaṇṭikaḷiliruntu