திங்கள்

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

泰米爾語維基百科有一篇文章關於:
維基百科 ta

词源[编辑]

源自原始達羅毗荼語 *tinkaḷ (月亮,月份)。與馬拉雅拉姆語 തിങ്കള് (tiṅkaḷŭ)തിങ്ങള് (tiṅṅaḷŭ)卡納達語 ತಿಂಗಳು (tiṅgaḷu)圖陸語 ತಿಙ್ಗೊಳು (tiṅgoḷu)同源。

发音[编辑]

  • IPA(幫助)/t̪iŋɡaɭ/, [t̪iŋɡɐɭ]
  • 文檔

名词[编辑]

திங்கள் (tiṅkaḷ)

  1. 月份
  2. 月亮
  3. (口語) 星期一週一
    近義詞: (正式) திங்கட்கிழமை (tiṅkaṭkiḻamai)

变格[编辑]

திங்கள் (tiṅkaḷ)的ḷ-詞幹變格
單數 複數
主格 திங்கள்
tiṅkaḷ
திங்கட்கள்
tiṅkaṭkaḷ
呼格 திங்களே
tiṅkaḷē
திங்கட்களே
tiṅkaṭkaḷē
賓格 திங்களை
tiṅkaḷai
திங்கட்களை
tiṅkaṭkaḷai
與格 திங்களுக்கு
tiṅkaḷukku
திங்கட்களுக்கு
tiṅkaṭkaḷukku
屬格 திங்களுடைய
tiṅkaḷuṭaiya
திங்கட்களுடைய
tiṅkaṭkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 திங்கள்
tiṅkaḷ
திங்கட்கள்
tiṅkaṭkaḷ
呼格 திங்களே
tiṅkaḷē
திங்கட்களே
tiṅkaṭkaḷē
賓格 திங்களை
tiṅkaḷai
திங்கட்களை
tiṅkaṭkaḷai
與格 திங்களுக்கு
tiṅkaḷukku
திங்கட்களுக்கு
tiṅkaṭkaḷukku
益格 திங்களுக்காக
tiṅkaḷukkāka
திங்கட்களுக்காக
tiṅkaṭkaḷukkāka
屬格 1 திங்களுடைய
tiṅkaḷuṭaiya
திங்கட்களுடைய
tiṅkaṭkaḷuṭaiya
屬格 2 திங்களின்
tiṅkaḷiṉ
திங்கட்களின்
tiṅkaṭkaḷiṉ
方位格 1 திங்களில்
tiṅkaḷil
திங்கட்களில்
tiṅkaṭkaḷil
方位格 2 திங்களிடம்
tiṅkaḷiṭam
திங்கட்களிடம்
tiṅkaṭkaḷiṭam
協同格 1 திங்களோடு
tiṅkaḷōṭu
திங்கட்களோடு
tiṅkaṭkaḷōṭu
協同格 2 திங்களுடன்
tiṅkaḷuṭaṉ
திங்கட்களுடன்
tiṅkaṭkaḷuṭaṉ
工具格 திங்களால்
tiṅkaḷāl
திங்கட்களால்
tiṅkaṭkaḷāl
奪格 திங்களிலிருந்து
tiṅkaḷiliruntu
திங்கட்களிலிருந்து
tiṅkaṭkaḷiliruntu

参见[编辑]