தக்காளி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

தக்காளியும் அதன் உட்பகுதியும்

詞源[编辑]

(此詞的語源缺失或不完整。請協助添加,或在茶室進行討論。) 同源詞包括卡納達語 ತಕ್ಕಾಳಿ (takkāḷi)

發音[编辑]

  • 國際音標(幫助)/t̪akːaːɭi/, [t̪ɐkːaːɭi]
  • 文檔

名詞[编辑]

தக்காளி (takkāḷi)

  1. 番茄
  2. 睡茄Withania somnifera

變格[编辑]

தக்காளி (takkāḷi)的i-詞幹變格
單數 複數
主格 தக்காளி
takkāḷi
தக்காளிகள்
takkāḷikaḷ
呼格 தக்காளியே
takkāḷiyē
தக்காளிகளே
takkāḷikaḷē
賓格 தக்காளியை
takkāḷiyai
தக்காளிகளை
takkāḷikaḷai
與格 தக்காளிக்கு
takkāḷikku
தக்காளிகளுக்கு
takkāḷikaḷukku
屬格 தக்காளியுடைய
takkāḷiyuṭaiya
தக்காளிகளுடைய
takkāḷikaḷuṭaiya
單數 複數
主格 தக்காளி
takkāḷi
தக்காளிகள்
takkāḷikaḷ
呼格 தக்காளியே
takkāḷiyē
தக்காளிகளே
takkāḷikaḷē
賓格 தக்காளியை
takkāḷiyai
தக்காளிகளை
takkāḷikaḷai
與格 தக்காளிக்கு
takkāḷikku
தக்காளிகளுக்கு
takkāḷikaḷukku
益格 தக்காளிக்காக
takkāḷikkāka
தக்காளிகளுக்காக
takkāḷikaḷukkāka
屬格 1 தக்காளியுடைய
takkāḷiyuṭaiya
தக்காளிகளுடைய
takkāḷikaḷuṭaiya
屬格 2 தக்காளியின்
takkāḷiyiṉ
தக்காளிகளின்
takkāḷikaḷiṉ
方位格 1 தக்காளியில்
takkāḷiyil
தக்காளிகளில்
takkāḷikaḷil
方位格 2 தக்காளியிடம்
takkāḷiyiṭam
தக்காளிகளிடம்
takkāḷikaḷiṭam
協同格 1 தக்காளியோடு
takkāḷiyōṭu
தக்காளிகளோடு
takkāḷikaḷōṭu
協同格 2 தக்காளியுடன்
takkāḷiyuṭaṉ
தக்காளிகளுடன்
takkāḷikaḷuṭaṉ
工具格 தக்காளியால்
takkāḷiyāl
தக்காளிகளால்
takkāḷikaḷāl
奪格 தக்காளியிலிருந்து
takkāḷiyiliruntu
தக்காளிகளிலிருந்து
takkāḷikaḷiliruntu

派生語彙[编辑]

  • 僧加羅語: තක්‍කාලි (tak‍kāli)
  • 泰盧固語: తక్కాలి (takkāli)

參考資料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “தக்காளி”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。