சூறாவளி

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

詞源[编辑]

源自சூறு (cūṟu) +‎ ஆம் (ām) +‎ வளி (vaḷi),與泰盧固語 సురకరువలి (surakaruvali)同源。

發音[编辑]

名詞[编辑]

சூறாவளி (cūṟāvaḷi)

  1. 旋風
  2. 風暴

變格[编辑]

சூறாவளி (cūṟāvaḷi)的i-詞幹變格
單數 複數
主格 சூறாவளி
cūṟāvaḷi
சூறாவளிகள்
cūṟāvaḷikaḷ
呼格 சூறாவளியே
cūṟāvaḷiyē
சூறாவளிகளே
cūṟāvaḷikaḷē
賓格 சூறாவளியை
cūṟāvaḷiyai
சூறாவளிகளை
cūṟāvaḷikaḷai
與格 சூறாவளிக்கு
cūṟāvaḷikku
சூறாவளிகளுக்கு
cūṟāvaḷikaḷukku
屬格 சூறாவளியுடைய
cūṟāvaḷiyuṭaiya
சூறாவளிகளுடைய
cūṟāvaḷikaḷuṭaiya
單數 複數
主格 சூறாவளி
cūṟāvaḷi
சூறாவளிகள்
cūṟāvaḷikaḷ
呼格 சூறாவளியே
cūṟāvaḷiyē
சூறாவளிகளே
cūṟāvaḷikaḷē
賓格 சூறாவளியை
cūṟāvaḷiyai
சூறாவளிகளை
cūṟāvaḷikaḷai
與格 சூறாவளிக்கு
cūṟāvaḷikku
சூறாவளிகளுக்கு
cūṟāvaḷikaḷukku
益格 சூறாவளிக்காக
cūṟāvaḷikkāka
சூறாவளிகளுக்காக
cūṟāvaḷikaḷukkāka
屬格 1 சூறாவளியுடைய
cūṟāvaḷiyuṭaiya
சூறாவளிகளுடைய
cūṟāvaḷikaḷuṭaiya
屬格 2 சூறாவளியின்
cūṟāvaḷiyiṉ
சூறாவளிகளின்
cūṟāvaḷikaḷiṉ
方位格 1 சூறாவளியில்
cūṟāvaḷiyil
சூறாவளிகளில்
cūṟāvaḷikaḷil
方位格 2 சூறாவளியிடம்
cūṟāvaḷiyiṭam
சூறாவளிகளிடம்
cūṟāvaḷikaḷiṭam
協同格 1 சூறாவளியோடு
cūṟāvaḷiyōṭu
சூறாவளிகளோடு
cūṟāvaḷikaḷōṭu
協同格 2 சூறாவளியுடன்
cūṟāvaḷiyuṭaṉ
சூறாவளிகளுடன்
cūṟāvaḷikaḷuṭaṉ
工具格 சூறாவளியால்
cūṟāvaḷiyāl
சூறாவளிகளால்
cūṟāvaḷikaḷāl
奪格 சூறாவளியிலிருந்து
cūṟāvaḷiyiliruntu
சூறாவளிகளிலிருந்து
cūṟāvaḷikaḷiliruntu

參考資料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “சூறாவளி”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。