இந்து

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

發音[编辑]

  • 國際音標(幫助)/in̪d̪u/, [in̪d̪ɯ]
  • 文檔

詞源1[编辑]

借自烏爾都語 ہندو,源自梵語 हिन्दू (hindū)[1]

名詞[编辑]

இந்து (intu)

  1. 印度教徒
變格[编辑]
இந்து (intu)的u-詞幹變格
單數 複數
主格 இந்து
intu
இந்துக்கள்
intukkaḷ
呼格 இந்துவே
intuvē
இந்துக்களே
intukkaḷē
賓格 இந்துவை
intuvai
இந்துக்களை
intukkaḷai
與格 இந்துவுக்கு
intuvukku
இந்துக்களுக்கு
intukkaḷukku
屬格 இந்துவுடைய
intuvuṭaiya
இந்துக்களுடைய
intukkaḷuṭaiya
單數 複數
主格 இந்து
intu
இந்துக்கள்
intukkaḷ
呼格 இந்துவே
intuvē
இந்துக்களே
intukkaḷē
賓格 இந்துவை
intuvai
இந்துக்களை
intukkaḷai
與格 இந்துவுக்கு
intuvukku
இந்துக்களுக்கு
intukkaḷukku
益格 இந்துவுக்காக
intuvukkāka
இந்துக்களுக்காக
intukkaḷukkāka
屬格 1 இந்துவுடைய
intuvuṭaiya
இந்துக்களுடைய
intukkaḷuṭaiya
屬格 2 இந்துவின்
intuviṉ
இந்துக்களின்
intukkaḷiṉ
方位格 1 இந்துவில்
intuvil
இந்துக்களில்
intukkaḷil
方位格 2 இந்துவிடம்
intuviṭam
இந்துக்களிடம்
intukkaḷiṭam
協同格 1 இந்துவோடு
intuvōṭu
இந்துக்களோடு
intukkaḷōṭu
協同格 2 இந்துவுடன்
intuvuṭaṉ
இந்துக்களுடன்
intukkaḷuṭaṉ
工具格 இந்துவால்
intuvāl
இந்துக்களால்
intukkaḷāl
奪格 இந்துவிலிருந்து
intuviliruntu
இந்துக்களிலிருந்து
intukkaḷiliruntu
派生詞彙[编辑]

詞源2[编辑]

借自梵語 इन्दु (indu)

名詞[编辑]

இந்து (intu)

  1. 月亮
    近義詞: நிலவு (nilavu)மதி (mati)
變格[编辑]
இந்து (intu)的u-詞幹變格 (僅單數)
單數 複數
主格 இந்து
intu
-
呼格 இந்துவே
intuvē
-
賓格 இந்துவை
intuvai
-
與格 இந்துவுக்கு
intuvukku
-
屬格 இந்துவுடைய
intuvuṭaiya
-
單數 複數
主格 இந்து
intu
-
呼格 இந்துவே
intuvē
-
賓格 இந்துவை
intuvai
-
與格 இந்துவுக்கு
intuvukku
-
益格 இந்துவுக்காக
intuvukkāka
-
屬格 1 இந்துவுடைய
intuvuṭaiya
-
屬格 2 இந்துவின்
intuviṉ
-
方位格 1 இந்துவில்
intuvil
-
方位格 2 இந்துவிடம்
intuviṭam
-
協同格 1 இந்துவோடு
intuvōṭu
-
協同格 2 இந்துவுடன்
intuvuṭaṉ
-
工具格 இந்துவால்
intuvāl
-
奪格 இந்துவிலிருந்து
intuviliruntu
-

參考資料[编辑]

  1. 馬德拉斯大學 (1924-1936), “இந்து”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。