અંગ્રેજી

維基詞典,自由的多語言詞典

古吉拉特語[编辑]

詞源[编辑]

源自અંગ્રેજ (aṅgrej, 英國人) +‎ -ઈ (),派生自葡萄牙語 inglês,派生自古法語 angleisAngle,派生自拉丁語 Anglī,派生自Anglus (盎格魯人)

專有名詞[编辑]

અંગ્રેજી (aṅgrejīf

 1. 英語
  હું અંગ્રેજી બોલી શકું છું।
  aṅgrejī bolī śakũ chũ.
  我會說英語

形容詞[编辑]

અંગ્રેજી (aṅgrejī)

 1. 英格蘭的;英國的;英語
  આ બહુ અંગ્રેજી છે।
  ā bahu aṅgrejī che.
  這很英國(風格)