смело

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

俄语[编辑]

副词 毫不犹豫地 无拘束地 〔副〕

 1. сме́лый的副词
  ~ идти́ вперёд奋勇前进
 2. 〈口〉毫不犹豫地,毫不怀疑地,有信心地
  ~ мо́жно сказа́ть, что на́ша кома́нда победи́т
  可以肯定地说,我们队必胜。
 3. 〈口〉满可以,不成问题;没困难地
  За столо́м ~поместя́тся пять челове́к
  这张桌子满可以坐五个人。Ко́нчил де́ло, гуля́й ~
  〈谚〉只有把事做完,才能痛快地去玩。