koful

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

土耳其语[编辑]

土耳其语维基百科有一篇文章关于:

词源[编辑]

源自kof

发音[编辑]

名词[编辑]

koful(定宾格 kofulu,复数 kofullar

  1. 液泡

变格[编辑]

变格
主格 koful
定宾格 kofulu
单数 复数
主格 koful kofullar
定宾格 kofulu kofulları
与格 kofula kofullara
方位格 kofulda kofullarda
夺格 kofuldan kofullardan
属格 kofulun kofulların
所有格形式
单数 复数
第一人称单数 kofulum kofullarım
第二人称单数 kofulun kofulların
第三人称单数 kofulu kofulları
第一人称复数 kofulumuz kofullarımız
第二人称复数 kofulunuz kofullarınız
第三人称复数 kofulları kofulları