hämndlysten

维基词典,自由的多语言词典

瑞典语[编辑]

词源[编辑]

hämnd +‎ lysten

形容词[编辑]

hämndlysten (比较级 mer hämndlysten,最高级 mest hämndlysten)

  1. 怀恨的,心存报复
    近义词: hämndgirig

变格[编辑]

hämndlysten的变格
不定 肯定 比较级 最高级2
通性单数 hämndlysten mer hämndlysten mest hämndlysten
中性单数 hämndlystet mer hämndlystet mest hämndlystet
复数 hämndlystna mer hämndlystna mest hämndlystna
肯定 比较级 最高级
阳性单数1 hämndlystne mer hämndlystne mest hämndlystne
其他 hämndlystna mer hämndlystna mest hämndlystna
1) 只用于指阳性生物。
2) 不定最高级仅用于表语。

相关词汇[编辑]

参考资料[编辑]

异序词[编辑]