boben

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

斯洛文尼亚语[编辑]

斯洛文尼亚语维基百科有一篇文章关于:

词源[编辑]

源自原始斯拉夫语 *bǫbьnъ。与上索布语 bubon, 下索布语 bubon, 波兰语 bęben, 捷克语 buben, 塞尔维亚-克罗地亚语 bȗbanj同源。

发音[编辑]

名词[编辑]

bọ̑bən(〈〉)

变格[编辑]

Masculine inan., hard o-stem
主格单数 bóben
属格单数 bóbna
单数 双数 复数
主格 bóben bóbna bóbni
宾格 bóben bóbna bóbne
属格 bóbna bóbnov bóbnov
与格 bóbnu bóbnoma bóbnom
方位格 bóbnu bóbnih bóbnih
工具格 bóbnom bóbnoma bóbni

拓展阅读[编辑]