ಇತಿಹಾಸ

维基词典,自由的多语言词典

卡纳达语[编辑]

词源[编辑]

源自梵语 इतिहास (itihāsa)

名词[编辑]

ಇತಿಹಾಸ (itihāsa)

  1. 历史
    ಆರ್ಯನು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ.
    āryanu tanna itihāsada adhyāpakarannu meccuttāne.
    Arya喜欢他的历史老师。

变格[编辑]

单数 复数
主格 ಇತಿಹಾಸವು (itihāsavu) ಇತಿಹಾಸಗಳು (itihāsagaḷu)
宾格 ಇತಿಹಾಸವನ್ನು (itihāsavannu) ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು (itihāsagaḷannu)
工具格 ಇತಿಹಾಸದಿಂದ (itihāsadinda) ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ (itihāsagaḷinda)
与格 ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ (itihāsakke) ಇತಿಹಾಸಗಳಿಗೆ (itihāsagaḷige)
属格 ಇತಿಹಾಸದ (itihāsada) ಇತಿಹಾಸಗಳ (itihāsagaḷa)