Civitates Foederatae Americae

維基詞典,自由的多語言詞典

拉丁語[编辑]

發音[编辑]

  • (古典) IPA(幫助)/kiː.wiˈtaː.teːs foe̯.deˈraː.tae̯ aˈme.ri.kae̯/, [kiː.wɪˈt̪aː.t̪eːs foe̯.d̪ɛˈraː.t̪ae̯ aˈmɛ.rɪ.kae̯]
  • (教會) IPA(幫助)/t͡ʃi.viˈta.tes fe.deˈra.te aˈme.ri.t͡ʃe/, [t͡ʃi.viˈt̪aː.t̪ɛs fɛ.d̪ɛˈraː.t̪ɛ aˈmɛː.ri.t͡ʃɛ]

專有名詞[编辑]

Cīvitātēs Foederātae Americae f pl (属格 Cīvitātum Foederātārum Americae); 第三类变格

  1. (新拉丁語) 美利堅合眾國(國家名,位於北美洲

變格[编辑]

第三類變格名詞 with a 第一類變格 adjective with an indeclinable portion,有方位格,唯複數。

複數
主格 Cīvitātēs Foederātae Americae
屬格 Cīvitātum Foederātārum Americae
與格 Cīvitātibus Foederātīs Americae
賓格 Cīvitātēs Foederātās Americae
奪格 Cīvitātibus Foederātīs Americae
呼格 Cīvitātēs Foederātae Americae
方位格 Cīvitātibus Foederātīs Americae

近義詞[编辑]