របៀបបន្លឺសូរ

維基詞典,自由的多語言詞典

高棉語[编辑]

詞源[编辑]

源自 របៀប (rɔbiəp) +‎ បន្លឺ (bɑnlɨɨ) +‎ សូរ (sou)

發音[编辑]

寫法 របៀបបន្លឺសូរ
rpiappn̥lȳsūr
音素 រ-បៀប បន-លឺ សូរ / រ-បៀប បន-លើ សូរ
r-piap pn-lȳ sūr / r-piap pn-loe sūr
維基詞典羅馬化 rɔbiəp bɑnlɨɨ sou, rɔbiəp bɑnləə sou
(標準發音) IPA(說明) /rɔ.ɓiəp ɓɑn.lɨː sou/ ~ /rɔ.ɓiəp ɓɑn.ləː sou/

名詞[编辑]

របៀបបន្លឺសូរ (rɔbiəp bɑnlɨɨ sou)

  1. 發音