சான்று

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米尔语[编辑]

词源[编辑]

源自சால் (cāl, 滿,充足,廣大)

发音[编辑]

  • 國際音標(幫助)/t͡ɕaːndru/, [saːndrɯ]
  • 文檔

名词[编辑]

சான்று (cāṉṟu)

  1. 證據證明
    近義詞: சாட்சி (cāṭci)ஆதாரம் (ātāram)

变格[编辑]

சான்று (cāṉṟu)的ṟu-詞幹變格
單數 複數
主格 சான்று
cāṉṟu
சான்றுகள்
cāṉṟukaḷ
呼格 சான்றே
cāṉṟē
சான்றுகளே
cāṉṟukaḷē
賓格 சான்ற்றை
cāṉṟṟai
சான்றுகளை
cāṉṟukaḷai
與格 சான்ற்றுக்கு
cāṉṟṟukku
சான்றுகளுக்கு
cāṉṟukaḷukku
屬格 சான்ற்றுடைய
cāṉṟṟuṭaiya
சான்றுகளுடைய
cāṉṟukaḷuṭaiya
單數 複數
主格 சான்று
cāṉṟu
சான்றுகள்
cāṉṟukaḷ
呼格 சான்றே
cāṉṟē
சான்றுகளே
cāṉṟukaḷē
賓格 சான்ற்றை
cāṉṟṟai
சான்றுகளை
cāṉṟukaḷai
與格 சான்ற்றுக்கு
cāṉṟṟukku
சான்றுகளுக்கு
cāṉṟukaḷukku
益格 சான்ற்றுக்காக
cāṉṟṟukkāka
சான்றுகளுக்காக
cāṉṟukaḷukkāka
屬格 1 சான்ற்றுடைய
cāṉṟṟuṭaiya
சான்றுகளுடைய
cāṉṟukaḷuṭaiya
屬格 2 சான்ற்றின்
cāṉṟṟiṉ
சான்றுகளின்
cāṉṟukaḷiṉ
方位格 1 சான்ற்றில்
cāṉṟṟil
சான்றுகளில்
cāṉṟukaḷil
方位格 2 சான்ற்றிடம்
cāṉṟṟiṭam
சான்றுகளிடம்
cāṉṟukaḷiṭam
協同格 1 சான்ற்றோடு
cāṉṟṟōṭu
சான்றுகளோடு
cāṉṟukaḷōṭu
協同格 2 சான்ற்றுடன்
cāṉṟṟuṭaṉ
சான்றுகளுடன்
cāṉṟukaḷuṭaṉ
工具格 சான்ற்றால்
cāṉṟṟāl
சான்றுகளால்
cāṉṟukaḷāl
奪格 சான்ற்றிலிருந்து
cāṉṟṟiliruntu
சான்றுகளிலிருந்து
cāṉṟukaḷiliruntu

衍生词汇[编辑]

参考资料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “சான்று”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。