இடையூறு

維基詞典,自由的多語言詞典

泰米爾語[编辑]

詞源[编辑]

源自 இடை (iṭai) +‎ உறு (uṟu)

發音[编辑]

名詞[编辑]

இடையூறு (iṭaiyūṟu)

  1. 障礙阻礙
  2. 不便
  3. 動亂騷亂

變格[编辑]

இடையூறு (iṭaiyūṟu)的ṟu-詞幹變格
單數 複數
主格 இடையூறு
iṭaiyūṟu
இடையூறுகள்
iṭaiyūṟukaḷ
呼格 இடையூறே
iṭaiyūṟē
இடையூறுகளே
iṭaiyūṟukaḷē
賓格 இடையூற்றை
iṭaiyūṟṟai
இடையூறுகளை
iṭaiyūṟukaḷai
與格 இடையூற்றுக்கு
iṭaiyūṟṟukku
இடையூறுகளுக்கு
iṭaiyūṟukaḷukku
屬格 இடையூற்றுடைய
iṭaiyūṟṟuṭaiya
இடையூறுகளுடைய
iṭaiyūṟukaḷuṭaiya
單數 複數
主格 இடையூறு
iṭaiyūṟu
இடையூறுகள்
iṭaiyūṟukaḷ
呼格 இடையூறே
iṭaiyūṟē
இடையூறுகளே
iṭaiyūṟukaḷē
賓格 இடையூற்றை
iṭaiyūṟṟai
இடையூறுகளை
iṭaiyūṟukaḷai
與格 இடையூற்றுக்கு
iṭaiyūṟṟukku
இடையூறுகளுக்கு
iṭaiyūṟukaḷukku
益格 இடையூற்றுக்காக
iṭaiyūṟṟukkāka
இடையூறுகளுக்காக
iṭaiyūṟukaḷukkāka
屬格 1 இடையூற்றுடைய
iṭaiyūṟṟuṭaiya
இடையூறுகளுடைய
iṭaiyūṟukaḷuṭaiya
屬格 2 இடையூற்றின்
iṭaiyūṟṟiṉ
இடையூறுகளின்
iṭaiyūṟukaḷiṉ
方位格 1 இடையூற்றில்
iṭaiyūṟṟil
இடையூறுகளில்
iṭaiyūṟukaḷil
方位格 2 இடையூற்றிடம்
iṭaiyūṟṟiṭam
இடையூறுகளிடம்
iṭaiyūṟukaḷiṭam
協同格 1 இடையூற்றோடு
iṭaiyūṟṟōṭu
இடையூறுகளோடு
iṭaiyūṟukaḷōṭu
協同格 2 இடையூற்றுடன்
iṭaiyūṟṟuṭaṉ
இடையூறுகளுடன்
iṭaiyūṟukaḷuṭaṉ
工具格 இடையூற்றால்
iṭaiyūṟṟāl
இடையூறுகளால்
iṭaiyūṟukaḷāl
奪格 இடையூற்றிலிருந்து
iṭaiyūṟṟiliruntu
இடையூறுகளிலிருந்து
iṭaiyūṟukaḷiliruntu

參考資料[编辑]

  • 馬德拉斯大學 (1924-1936), “இடையூறு”, Tamil Lexicon(泰米爾語詞典), 馬德拉斯[金奈]: Diocesan Press。