aufrichtig

維基詞典,自由的多語言詞典
跳到导航 跳到搜索

德语[编辑]

发音[编辑]


形容词[编辑]

  1. 正直的、坦率的、坦白的、真诚的
aufrichtig 的变格
原形
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist aufrichtig sie ist aufrichtig es ist aufrichtig sie sind aufrichtig
强变化
(无冠词示性)
主格 aufrichtiger aufrichtige aufrichtiges aufrichtige
属格 aufrichtigen aufrichtiger aufrichtigen aufrichtiger
与格 aufrichtigem aufrichtiger aufrichtigem aufrichtigen
宾格 aufrichtigen aufrichtige aufrichtiges aufrichtige
弱变化
(与定冠词)
主格 der aufrichtige die aufrichtige das aufrichtige die aufrichtigen
属格 des aufrichtigen der aufrichtigen des aufrichtigen der aufrichtigen
与格 dem aufrichtigen der aufrichtigen des aufrichtigen den aufrichtigen
宾格 den aufrichtigen die aufrichtige das aufrichtige die aufrichtigen
混合变化
(与einkein等)
主格 ein aufrichtiger eine aufrichtige ein aufrichtiges (keine) aufrichtigen
属格 eines aufrichtigen einer aufrichtigen eines aufrichtigen (keiner) aufrichtigen
与格 einem aufrichtigen einer aufrichtigen einem aufrichtigen (keinen) aufrichtigen
宾格 einen aufrichtigen eine aufrichtige ein aufrichtiges (keine) aufrichtigen
比较级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist aufrichtiger sie ist aufrichtiger es ist aufrichtiger sie sind aufrichtiger
强变化
(无冠词示性)
主格 aufrichtigerer aufrichtigere aufrichtigeres aufrichtigere
属格 aufrichtigerer aufrichtigere aufrichtigeres aufrichtigere
与格 aufrichtigerem aufrichtigerer aufrichtigerem aufrichtigeren
宾格 aufrichtigeren aufrichtigere aufrichtigeres aufrichtigere
弱变化
(与定冠词)
主格 der aufrichtigere die aufrichtigere das aufrichtigere die aufrichtigeren
属格 des aufrichtigeren der aufrichtigeren des aufrichtigeren der aufrichtigeren
与格 dem aufrichtigeren der aufrichtigeren dem aufrichtigeren den aufrichtigeren
宾格 den aufrichtigeren die aufrichtigere das aufrichtigere die aufrichtigeren
混合变化
(与einkein等)
主格 ein aufrichtigerer eine aufrichtigere ein aufrichtigeres (keine) aufrichtigeren
属格 eines aufrichtigeren einer aufrichtigeren eines aufrichtigeren (keiner) aufrichtigeren
与格 einem aufrichtigeren einer aufrichtigeren einem aufrichtigeren (keinen) aufrichtigeren
宾格 einen aufrichtigeren eine aufrichtigere ein aufrichtigeres (keine) aufrichtigeren
最高级
单数 复数
阳性 阴性 中性
表语 er ist am aufrichtigsten sie ist am aufrichtigsten es ist am aufrichtigsten sie sind am aufrichtigsten
强变化
(无冠词示性)
主格 aufrichtigster aufrichtigste aufrichtigstes aufrichtigste
属格 aufrichtigsten aufrichtigster aufrichtigsten aufrichtigster
与格 aufrichtigstem aufrichtigster aufrichtigstem aufrichtigsten
宾格 aufrichtigsten aufrichtigste aufrichtigstes aufrichtigste
弱变化
(与定冠词)
主格 der aufrichtigste die aufrichtigste das aufrichtigste die aufrichtigsten
属格 des aufrichtigsten der aufrichtigsten des aufrichtigsten der aufrichtigsten
与格 dem aufrichtigsten der aufrichtigsten dem aufrichtigsten den aufrichtigsten
宾格 den aufrichtigsten die aufrichtigste das aufrichtigste die aufrichtigsten
混合变化
(与einkein等)
主格 ein aufrichtigster eine aufrichtigste ein aufrichtigstes (keine) aufrichtigsten
属格 eines aufrichtigsten einer aufrichtigsten eines aufrichtigsten (keiner) aufrichtigsten
与格 einem aufrichtigsten einer aufrichtigsten einem aufrichtigsten (keinen) aufrichtigsten
宾格 einen aufrichtigsten eine aufrichtigste ein aufrichtigstes (keine) aufrichtigsten


副词[编辑]

  1. 正直地、坦率地