f**k

維基詞典,自由的多語言詞典
跳至導覽 跳至搜尋

英語[編輯]

感嘆詞[編輯]

f**k

  1. fuck 的委婉拼寫

名詞[編輯]

f**k(複數 f**ks

  1. fuck 的委婉拼寫

動詞[編輯]

f**k(第三人稱單數簡單現在時 f**ks,現在分詞 f**king f*****g,一般過去時及過去分詞 f**ked f****d

  1. fuck 的委婉拼寫

副詞[編輯]

f**k(無比較級

  1. fuck 的委婉拼寫

助詞[編輯]

f**k

  1. fuck 的委婉拼寫

異序詞[編輯]