កោះ

維基詞典,自由的多語言詞典
跳至導覽 跳至搜尋

高棉語

កោះ (kaôh),;對比泰語 เกาะ

  1. [名] 島嶼
  2. [名](鳥的)砂囊
  3. [動] 召集聚集
  4. [動] (弓)
  5. [動] 用水隔離;把食物放到水中防止昆蟲叮咬;使成島