etymology

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

etymology[编辑]

英语

发音[编辑]

  • (正统英式(RP)) 英语发音ĕt"ə-mŏl'ə-jē,
  • (通用美式) 英语发音ĕt"ə-mŏl'ə-jē,
  • (档案)
  • 断字:e‧ty‧mo‧lo‧gy
  • 押韵:-ɒlədʒi
  etymology   >>   etymologies  
  etymology's   >>   etymologies'  
etymology, etymologies, etymology's, etymologies'
  1. 词源学。
  2. 词源。
  • 简体: 词源学[信息科技]
  • 正體: 詞源學[計算機]
  • 正體: 詞源學[電子計算機]