algorithm

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

中文[编辑]

发音[编辑]

  • (正统英式(RP)) 英语发音ălʹgə-rĭ-thəm, ălʹgə-rĭth-m, IPA(帮助)/ˈælɡəɹɪðəm/, /ˈælɡəɹɪðm̩/
  • (通用美式) 英语发音ălʹgə-rĭ'thəm, ălʹgə-rĭth'm, IPA(帮助)/ˈælɡəˌɹɪðəm/, /ˈælɡəˌɹɪðm̩/
  • 文档
  • Hyphenation UK:al‧gorithm, US:al‧go‧rithm
  • [S:化学]算法 
  • [T:化學]算法 
  • 正體: 演算法[電機工程]
  • 正體: 演算法[一套規則,方法][通訊工程]
  • 简体: 算法[大气]
  • 正體: 算則[氣象]