Interview

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索
另见: interview

德语[编辑]

发音[编辑]


名词[编辑]

[1] Ein Interview für das Radio
单数

复数

主格 das Interview

die Interviews

属格 des Interviews

der Interviews

与格 dem Interview

den Interviews

宾格 das Interview

die Interviews

  1. [中]面试、面谈、会晤、晤面、采访