ព្រះ

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

高棉语[编辑]

词源[编辑]

源自Lua错误 在Module:Etymology的第254行:古高棉语 (mkh-okm) is not set as an ancestor of 高棉语 (km) in Module:languages/data2. The ancestor of 高棉语 is 中古高棉语 (xhm).;归根结底源于梵语 वर (vara, 最好的;神圣的;……)

对比:缅甸语 ဘုရား (bhu.ra:)泰卢固语 వరము (varamu)泰卢固语 వరుడు (varuḍu)泰语 พร (pɔɔn)

发音[编辑]

写法/音素 ព្រះ
b̥rḥ
维基词典罗马化 prĕəh
(标准发音) IPA(说明) /prĕəh/

名词[编辑]

ព្រះ (prĕəh)

  1. 佛陀
  2. 神明
  3. 伯爵:柬埔寨古代爵位名,位于ពញាឧកញ៉ា之下。

衍生词汇[编辑]

派生词汇[编辑]

  • 泰语: พระ (prá)

参见[编辑]