ប្រាំ

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

高棉语

(名·数)ប្រាំ (brăm),

 1. ប្រាំមួយ 六
  ប្រាំពីរ 七
  ប្រាំបី 八
  ប្រាំបួន 九