ខ្មៅ

维基词典,自由的多语言词典
跳到导航 跳到搜索

高棉语[编辑]

词源[编辑]

源自Lua错误 在Module:Etymology的第163行:原始孟-高棉语 (mkh-pro) is not set as an ancestor of 高棉语 (km) in Module:languages/data2. 高棉语 (km) has no ancestors.。与蒙达里语 हुमु (humu, 脏的)等同源。

发音[编辑]

写法/音素 ខ្មៅ
k̥ʰmau
维基词典罗马化 khmaw
(标准发音) IPA(说明) /kʰmaw/

形容词[编辑]

ខ្មៅ (khmau)(抽象名词 ភាពខ្មៅ

  1. 黑色

派生词[编辑]